• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Strefa otwarta

Daty
Kurs:  
Kod Tytuł kursu Cena
1/SO Sztuka wystąpień publicznych 180.00 PLN za kurs
2/SO Moderowanie i facylitacja w pracy z grupą 490.00 PLN za kurs
3/SO Coaching w zarządzaniu 250.00 PLN za kurs
3/SO2 Coaching w zarządzaniu kontynuacja  Nowy 250.00 PLN za kurs
4/SO Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności 250.00 PLN za kurs
5/SO Negocjacje 250.00 PLN za kurs
6/SO Prowadzenie spotkań i zebrań zespołu 250.00 PLN za kurs
7/SO Rozwój umiejętności menedżerskich 250.00 PLN za kurs
8/SO Savoir-vivre w biznesie 250.00 PLN za kurs
9/SO Skuteczna sprzedaż bezpośrednia 250.00 PLN za kurs
10/SO Zarządzanie i organizacja czasu pracy 250.00 PLN za kurs
11/SO Zarządzanie relacjami z Klientem 250.00 PLN za kurs
12/SO Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży– diagnoza, profilaktyka, pomoc w kryzysie suicydalnym 250.00 PLN za kurs
13/SO Chrześcijańskie korzenie Europy 250.00 PLN za kurs
14/SO Duchowość chrześcijańska 250.00 PLN za kurs
15/SO Grecki monastycyzm w Italii w VII-X w. 250.00 PLN za kurs
16/SO Ikonografia i symbolika chrześcijańska 250.00 PLN za kurs
17/SO Z dziejów Kościoła prawosławnego w Polsce-wybrane zagadnienia 250.00 PLN za kurs
18/SO Zajęcia e-learningowe w szkole – jak i gdzie przygotować 135.00 PLN za kurs
19/SO Teatr krok po kroku (15h) 135.00 PLN za kurs
19/SO 2 Teatr krok po kroku (30h) 250.00 PLN za kurs
20/SO Warsztaty dziennikarskie 250.00 PLN za kurs
22/SO Akademia Trenera – kurs zaawansowany 790.00 PLN za kurs
23/SO Akademia Trenera – kurs podstawowy 890.00 PLN za kurs
24/SO Motywowanie indywidualne i zbiorowe 79.00 PLN za kurs
25/SO Empatyczna komunikacja - język potrzeb 320.00 PLN za kurs
4/BCH Fotografia przyrodnicza 360.00 PLN za kurs
29/MI E-biznes i marketing internetowy 250.00 PLN za kurs
26/SO Mechanizmy manipulacji językowej 250.00 PLN za kurs
27/SO Konflikty intra i interpsychiczne w różnych fazach związku partnerskiego  Nowy 299.00 PLN za kurs
28/SO Procedury oceniania egzaminów maturalnych – wybrane problemy praktyczne i prawne  Nowy 99.00 PLN za kurs
29/SO Rola personal brandingu w zawodzie trenera  Nowy 150.00 PLN za kurs
30/SO Akademia umiejętności menadżerskich  Nowy 890.00 PLN za kurs
31/SO Kurs skutecznego przywództwa  Nowy 1250.00 PLN za kurs