• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Strefa otwarta

Daty
Kurs:  
Kod Tytuł kursu Cena
1/SO Sztuka wystąpień publicznych 180,00 PLN za kurs
2/SO Moderowanie i facylitacja w pracy z grupą 490,00 PLN za kurs
3/SO Coaching w zarządzaniu 250,00 PLN za kurs
3/SO2 Coaching w zarządzaniu kontynuacja  Nowy 250,00 PLN za kurs
4/SO Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności 250,00 PLN za kurs
5/SO Negocjacje 250,00 PLN za kurs
6/SO Prowadzenie spotkań i zebrań zespołu 250,00 PLN za kurs
7/SO Rozwój umiejętności menedżerskich 250,00 PLN za kurs
8/SO Savoir-vivre w biznesie 250,00 PLN za kurs
9/SO Skuteczna sprzedaż bezpośrednia 250,00 PLN za kurs
10/SO Zarządzanie i organizacja czasu pracy 250,00 PLN za kurs
11/SO Zarządzanie relacjami z Klientem 250,00 PLN za kurs
12/SO Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży– diagnoza, profilaktyka, pomoc w kryzysie suicydalnym 250,00 PLN za kurs
13/SO Chrześcijańskie korzenie Europy 250,00 PLN za kurs
14/SO Duchowość chrześcijańska 250,00 PLN za kurs
15/SO Grecki monastycyzm w Italii w VII-X w. 250,00 PLN za kurs
16/SO Ikonografia i symbolika chrześcijańska 250,00 PLN za kurs
17/SO Z dziejów Kościoła prawosławnego w Polsce-wybrane zagadnienia 250,00 PLN za kurs
18/SO Zajęcia e-learningowe w szkole – jak i gdzie przygotować 135,00 PLN za kurs
19/SO Teatr krok po kroku (15h) 135,00 PLN za kurs
19/SO 2 Teatr krok po kroku (30h) 250,00 PLN za kurs
20/SO Warsztaty dziennikarskie 250,00 PLN za kurs
22/SO Akademia Trenera – kurs zaawansowany 790,00 PLN za kurs
23/SO Akademia Trenera – kurs podstawowy 890,00 PLN za kurs
24/SO Motywowanie indywidualne i zbiorowe 79,00 PLN za kurs
25/SO Empatyczna komunikacja - język potrzeb 320,00 PLN za kurs
4/BCH Fotografia przyrodnicza 360,00 PLN za kurs
29/MI E-biznes i marketing internetowy 250,00 PLN za kurs
26/SO Mechanizmy manipulacji językowej 250,00 PLN za kurs
27/SO Konflikty intra i interpsychiczne w różnych fazach związku partnerskiego  Nowy 299,00 PLN za kurs
28/SO Procedury oceniania egzaminów maturalnych – wybrane problemy praktyczne i prawne  Nowy 99,00 PLN za kurs
29/SO Rola personal brandingu w zawodzie trenera  Nowy 150,00 PLN za kurs
30/SO Akademia umiejętności menadżerskich  Nowy 890,00 PLN za kurs
31/SO Kurs skutecznego przywództwa  Nowy 1250,00 PLN za kurs