• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
4/SO
Odsłon:
5780
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • nabycie umiejętności wartościowania zadań, nadawania rangi i przekazywania podwładnym;
 • przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika;
 • poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień;
 • podniesienie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.

Program kursu 

1. Delegowanie:

 • po co delegujemy?;
 • korzyści delegowania;
 • ryzyko związane z delegowaniem;

2. Poziomy delegowania:

 • delegowanie zadań;
 • delegowanie uprawnień;
 • delegowanie odpowiedzialności;

3. Wybór zadań do delegowania:

 • umiejętność wyznaczania priorytetów;
 • metody wyznaczania priorytetów;
 • dopasowanie zadań do sytuacji i pracownika;

4. Lider w sytuacji przekazywania zadań:

 • jasne określanie celów;
 • czytelny sposób komunikowania;
 • struktura rozmowy delegującej;

5. Ocena wykonanych zadań:

 • skuteczna informacja zwrotna;
 • konstruktywna krytyka i pochwała;
 • angażowanie pracownika w poszukiwanie rozwiązań;

6. Kryzysy związane z delegowaniem:

 • odbudowa motywacji pracowników;
 • praca z buntem w wykonywaniu zadań;

7. Błędy delegowania i ich unikanie:

 • przyczyny niepowodzeń;
 • najczęściej popełniane błędy.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu 

 • umiejętność konstruowania precyzyjnych poleceń;
 • umiejętność reagowania na opór ze strony pracownika podczas delegowania;
 • umiejętność motywowania do podejmowania aktywności.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

Rezerwuj kurs: Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola