• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Negocjacje

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
10. kwiecień 2015
Kod:
5/SO
Odsłon:
5525
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • poznanie narzędzi efektywnych negocjacji;
 • poznanie metod przedstawiania oferty w korzystnym świetle;
 • nabycie umiejętności prawidłowych ustępstw;
 • poznanie różnych strategii negocjacyjnych.

Program kursu 

1. Przygotowanie do negocjacji:

 • natura negocjacji;
 • budowanie pozycji przetargowej;
 • etapy procesu negocjacyjnego;

2. Negocjacje - podejścia:

 • indywidualny styl negocjacyjny;
 • mocne i słabe strony każdego stylu;

3. Negocjacje twarde:

 • negocjacje pozycyjne;
 • rozpoznawanie i obrona przed manipulacją;
 • techniki neutralizacji presji na obniżenie cen;
 • techniki odpierania zarzutów;

4. Negocjacje współpracujące:

 • warunki osiągnięcia porozumienia;
 • zamiana stanowisk  na interesy;
 • określenie celu negocjacyjnego;
 • rozpoznanie drugiej strony;
 • definiowanie problemu negocjacyjnego;
 • wpływanie na punkt oporu drugiej strony;

5. Wywieranie wpływu:

 • zasady wywierania wpływu;
 • techniki wpływania na decyzje;

6. Podsumowanie wyników negocjacji:

 • czynniki jakościowe wpływające na ocenę wyników.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • opanowanie umiejętności prowadzenia negocjacji;
 • nabycie umiejętności przygotowania do negocjacji;
 • poznanie technik manipulacyjnych i obrony przed nimi;
 • nabycie umiejętności definiowania problemów negocjacyjnych na poziomie interesów;
 • nabycie wiedzy o warunkach skutecznych negocjacji.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Negocjacje

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola