• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Prowadzenie spotkań i zebrań zespołu

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
6/SO
Odsłon:
5473
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • nabycie umiejętności przygotowania i prowadzenia skutecznego spotkania;
 • poznanie mechanizmów występujących w grupie ludzi i ich wykorzystanie do poprowadzenia zebrania.

Program kursu 

1. Wprowadzenie do prowadzenia spotkań zespołu:

 • cel, czynniki wpływające na efektywność, rola i znaczenie kompetencji lidera;
 • przegląd zagadnień istotnych w prowadzeniu efektywnych spotkań i pracy zespołowej;

2. Przygotowanie do spotkania:

 • czas, miejsce, materiały i pomoce;
 • program, agenda, określenie celu;
 • umowa porządkowa;

3. Dynamika grupy:

 • fazy rozwoju;
 • mechanizmy grupowe i ich wpływ na efektywność pracy zespołowej;
 • role grupowe - potencjał i zagrożenia;
 • dlaczego członkowie zespołu przyjmują określone role;
 • jak lider może to wykorzystać w zwiększaniu efektywności pracy zespołu;
 • wpływ konfiguracji ról na jakość pracy zespołu;

4. Rozpoczynanie spotkań:

 • sposób prezentacji celu i agendy;
 • aktywizowanie i motywowanie zespołu;
 • reagowanie na wstępne wątpliwości i opór;
 • komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • jawne i niejawne normy komunikowania się w zespole;
 • modelująca rola lidera, wpływ otwartej i konstruktywnej komunikacji na efektywność pracy;

5. Metody pracy z grupą:

 • inicjowanie i prowadzenie dyskusji grupowej;
 • poszukiwanie rozwiązań metodą burzy mózgów i innymi metodami wyzwalającymi kreatywność;

6. Podsumowanie spotkania:

 • raporty, protokoły;
 • dokumentowanie przebiegu spotkania i jego efektów w sposób pozwalający efektywnie wdrażać dorobek spotkania i kontynuować pracę na następnych spotkaniach.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność przygotowania do spotkania;
 • umiejętność reagowania na trudne sytuacje ze strony uczestników zebrań;
 • umiejętność prowadzenia ciekawych i skutecznych zebrań.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Prowadzenie spotkań i zebrań zespołu

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola