• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Rozwój umiejętności menedżerskich

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
7/SO
Odsłon:
5510
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • poznanie podstawowych ról i zadań menadżera;
 • identyfikacja stylów zarządzania;
 • poznanie mechanizmów funkcjonowania zespołu;
 • zdobycie wiedzy na temat pozafinansowych źródeł motywacji.

Program kursu 

1. Motywacja pozafinansowa:

 • formułowanie czytelnego i precyzyjnego systemu wartości;
 • wzmacnianie zachowań i postaw pożądanych, wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych;
 • określanie indywidualnego obszaru  motywacyjnego u danego pracownika;
 • prowadzenie rozmów motywacyjnych.

2. Budowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności:

 • pomoc w definiowaniu problemu i poszukiwaniu rozwiązań aktywizujących odpowiedzialność pracownika.

3. Praca z zespołem. Cechy mechanizmy funkcjonowania:

 • dynamika funkcjonowania zespołu – podstawowe pojęcia;
 • komunikacja w zespole – wzorce i wpływ na poziom aktywności;
 • aktywizowanie zespołu w zależności od etapu jego rozwoju;
 • role grupowe;
 • styl zarządzania zespołem w etapach  procesu grupowego.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność skutecznego komunikowania pochwał i kar;
 • umiejętność zarządzania w sytuacji kryzysu motywacyjnego;
 • umiejętność wykorzystywania ról zespołowych;
 • umiejętność elastycznego stosowania stylów zarządzania.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Rozwój umiejętności menedżerskich

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola