• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Skuteczna sprzedaż bezpośrednia

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
9/SO
Odsłon:
5106
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami pozyskiwania Klientów;
 • przekazanie zasad prowadzenia rozmowy handlowej;
 • rozwój umiejętności i postaw wpływających na skuteczność sprzedaży.

Program kursu 

1. Przygotowanie do realizacji kontaktów sprzedażowych:

 • źródła klientów i metody pozyskiwania. Budowanie portfela klientów;
 • wiarygodność Przedstawiciela Handlowego. Budowanie wizerunku własnego;
 • określenie celów wizyty handlowej;
 • zachowanie podczas rozpoczęcia kontaktu z klientem.

2. Rozpoczęcie wizyty handlowej:

 • rozpoczęcie wizyty. Dotarcie do osoby decyzyjnej;
 • neutralizacja wymówek klienta na początku spotkania;
 • prezentacja celu wizyty;
 • przydatne techniki prowadzenia rozmowy.

3. Kluczowe czynniki powodzenia:

 • rozpoznanie potrzeb klienta;
 • sprzedawanie korzyści w odpowiedzi na potrzeby. Model zastosowania;
 • dostrzeganie sygnałów zakupowych. Finalizacja sprzedaży.

4. Osobiste doświadczenie drogą do doskonalenia:

 • podsumowanie spotkania handlowego;
 • pozytywne zamknięcie;
 • raport po spotkaniu. Autorefleksja;
 • planowanie przyszłych działań. Strategia rozwoju.

5. Teoria Klienta:

 • typologia klientów;
 • wyznaczniki zachowań klientów;
 • motywy zakupowe klientów.

6. Komunikacja:

 • narzędzia kontroli rozmowy;
 • bariery komunikacji;
 • narzędzia komunikacji. Pytania otwarte, parafraza, aktywne słuchanie.

7. Trudne sytuacje. Asertywność Przedstawiciela Handlowego

 • sposoby obrony przed manipulacjami ze strony klienta;
 • atak werbalny i inwazyjny ze strony Klientów – skuteczna obrona;
 • pokonanie zastrzeżeń;
 • wyrażanie opinii, pochwał i krytyki z zachowaniem prawidłowych relacji;
 • asertywna odmowa – rzutowanie w przyszłość;
 • zasady pracy z klientem zdenerwowanym i agresywnym.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • poznanie technik sprzedażowych wpływających na skuteczność i zachowanie relacji.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Skuteczna sprzedaż bezpośrednia

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola