• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Skuteczna sprzedaż bezpośrednia

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
9/SO
Odsłon:
3275
Cena:
250.00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

  • zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami pozyskiwania Klientów;
  • przekazanie zasad prowadzenia rozmowy handlowej;
  • rozwój umiejętności i postaw wpływających na skuteczność sprzedaży.

Program kursu 

1. Przygotowanie do realizacji kontaktów sprzedażowych:

  • źródła klientów i metody pozyskiwania. Budowanie portfela klientów;
  • wiarygodność Przedstawiciela Handlowego. Budowanie wizerunku własnego;
  • określenie celów wizyty handlowej;
  • zachowanie podczas rozpoczęcia kontaktu z klientem.

2. Rozpoczęcie wizyty handlowej:

  • rozpoczęcie wizyty. Dotarcie do osoby decyzyjnej;
  • neutralizacja wymówek klienta na początku spotkania;
  • prezentacja celu wizyty;
  • przydatne techniki prowadzenia rozmowy.

3. Kluczowe czynniki powodzenia:

  • rozpoznanie potrzeb klienta;
  • sprzedawanie korzyści w odpowiedzi na potrzeby. Model zastosowania;
  • dostrzeganie sygnałów zakupowych. Finalizacja sprzedaży.

4. Osobiste doświadczenie drogą do doskonalenia:

  • podsumowanie spotkania handlowego;
  • pozytywne zamknięcie;
  • raport po spotkaniu. Autorefleksja;
  • planowanie przyszłych działań. Strategia rozwoju.

5. Teoria Klienta:

  • typologia klientów;
  • wyznaczniki zachowań klientów;
  • motywy zakupowe klientów.

6. Komunikacja:

  • narzędzia kontroli rozmowy;
  • bariery komunikacji;
  • narzędzia komunikacji. Pytania otwarte, parafraza, aktywne słuchanie.

7. Trudne sytuacje. Asertywność Przedstawiciela Handlowego

  • sposoby obrony przed manipulacjami ze strony klienta;
  • atak werbalny i inwazyjny ze strony Klientów – skuteczna obrona;
  • pokonanie zastrzeżeń;
  • wyrażanie opinii, pochwał i krytyki z zachowaniem prawidłowych relacji;
  • asertywna odmowa – rzutowanie w przyszłość;
  • zasady pracy z klientem zdenerwowanym i agresywnym.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej;
  • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • poznanie technik sprzedażowych wpływających na skuteczność i zachowanie relacji.

Warunki ukończenia kursu

  • obecność na zajęciach;
  • aktywny udział w ćwiczeniach;
  • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Skuteczna sprzedaż bezpośrednia

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola