• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Zarządzanie i organizacja czasu pracy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
10. kwiecień 2015
Kod:
10/SO
Odsłon:
5550
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • nauczyć  ustalania priorytetów i precyzyjnych oraz realistycznych  celów;
 • dostarczyć okazji do refleksji i zaplanowania konkretnych zmian w sposobie organizacji czasu i planowania, a także efektywnej realizacji zadań;
 • nabyć  umiejętności określania hierarchii działań i optymalnego podziału odpowiedzialności oraz eliminacji zjawisk powodujących marnotrawstwo czasu.

Program kursu 

1. Priorytety i cele:

 • sztuka hierarchizacji priorytetów;
 • w poszukiwaniu zbieżności - priorytety zawodowe a osobiste;
 • priorytety, cele, plan działania.

2. Diagnoza rodzaju czynności:

 • ważne wybory, trudne decyzje;
 • pilne czy ważne? Kolejność podejmowania zadań.

3. Planowanie czasu pracy:

 • znaczenie planowania w pracy;
 • rola planowania w zarządzaniu czasem;
 • plany akcji;
 • reguły i metody planowania czasu;
 • lista zadań z priorytetami.

4. Czynniki wpływające na skuteczność działania:

 • wizja celu;
 • identyfikacja;
 • adekwatna samoocena;
 • pozytywne myślenie;
 • wiara i przekonanie;
 • indywidualny styl pracy – diagnoza, potencjał, zagrożenia.

5. Metody organizacji czasu pracy:

 • techniki ustalania priorytetów;
 • zasada pareto;
 • zasada Eisenhower’a;
 • metoda ABC.

6. Asertywność w zarządzaniu czasem:

 • zachowania asertywne;
 • sztuka skutecznego odmawiania;
 • zachowanie dobrych relacji;
 • czynniki sprzyjające budowaniu porozumienia.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność panowania nad zadaniami do wykonania;
 • umiejętność decydowania o zadaniach do wykonania;
 • umiejętność dbania o swój indywidualny budżet czasu.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Zarządzanie i organizacja czasu pracy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola