• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Zarządzanie relacjami z Klientem

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
11/SO
Odsłon:
5484
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

 • zapoznanie uczestników z najlepszymi rozwiązaniami w zakresie budowania relacji;
 • przekazanie sposobów rozwiązywania konfliktów w relacji z Klientem;
 • rozwój umiejętności i postaw sprzyjających łagodzeniu stresujących sytuacji.

Program kursu 

1. Klient jako centralny zasób w nowoczesnym dziale obsługi Klienta:

 • zmiana nastawienia do obsługi klienta;
 • korzyści z dobrej obsługi dla klienta, pracownika i firmy;
 • budowanie długofalowych relacji z klientami;
 • jakie są oczekiwania klientów?;
 • indywidualne podejście do klienta – rozpoznanie i dostosowanie zachowań do typu Klienta.

2. Standardy w kontakcie bezpośrednim:

 • pracownik - wizytówką firmy;
 • jak najlepiej powitać klienta?;
 • rola pierwszego wrażenia;
 • savoir vivre pierwszego kontaktu;
 • kodeks ubraniowy w pracy - żelazne zasady;
 • komunikacja niewerbalna jako narzędzie budowania relacji z klientem;
 • mowa ciała.

3. Standardy w kontakcie telefonicznym:

 • dobre pierwsze wrażenie w rozmowie telefonicznej;
 • zasady rozmowy telefonicznej;
 • przygotowanie do rozmowy telefonicznej;
 • sporządzanie notatek;
 • błędy i telefoniczne faux pas;
 • głos o intonacja, dykcja, barwa.

4. Zasady komunikacji z Klientem:

 • jak się komunikujemy?;
 • schemat komunikacji;
 • bariery komunikacyjne;
 • tajemnice aktywnego słuchania;
 • sprawdzone techniki lingwistyczne w obsłudze klientów;
 • słowa, które klienci kochają;
 • zakazane słowa o zwroty, jakich należy unikać w rozmowie z klientem;
 • zadawanie pytań – zbieranie informacji;
 • jak podsumować zebrane informacje?

5. Proaktywność w obsłudze Klienta:

 • zaangażowanie w sprawy Klienta;
 • rola sprzedawcy – strategia zbierania i kreowania;
 • język korzyści;
 • zasady pracy z klientem zdenerwowanym i agresywnym;
 • odpowiedzi na zarzuty.

6. Trudne sytuacje – stres czy wyzwanie?:

 • sposoby obrony przed manipulacjami ze strony klienta;
 • atak werbalny i inwazyjny ze strony Klientów – skuteczna obrona;
 • wyrażanie opinii, pochwał i krytyki z zachowaniem prawidłowych relacji;
 • rozwiązywanie problemów – przyjęcie skarg;
 • asertywna odmowa – rzutowanie w przyszłość;
 • zasady pracy z klientem zdenerwowanym i agresywnym.

7. Reklamacje – reakcje ucieczki czy prezent?:

 • klasyfikacja reklamacji (nieporozumienie, wątpliwość, skarga);
 • reklamacje  – kultura odpowiedzi;
 • reklamacje uzasadnione i nieuzasadnione;
 • rozwiązanie problemu – przyjęcie reklamacji.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu zdobycie

 • umiejętności budowania długofalowych relacji z Klientami;
 • opanowanie umiejętności rozpatrywania reklamacji;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • nabycie umiejętności prawidłowych zachowań w kontakcie z Klientami.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w ćwiczeniach;
 • zdany test.

 


Rezerwuj kurs: Zarządzanie relacjami z Klientem

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola