• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży– diagnoza, profilaktyka, pomoc w kryzysie suicydalnym

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
12/SO
Odsłon:
5311
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Ryszard Jabłoński

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Oferta kierowana do pedagogów szkolnych, wychowawców, psychologów, terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cele:

 • Edukacja słuchaczy w zakresie wiedzy o samobójstwach;
 • Wypracowanie i doskonalenie umiejętności pracy z osobami i ich rodzinami z grupy ryzyka zamachem samobójczym;
 • Zapoznanie ze strategiami radzenia sobie w przypadku zamachu samobójczego.

Zadania:

 • Dostrzeganie osób w kryzysie psychicznym (grup ryzyka);
 • Rozpoznawanie myśli i tendencji samobójczych (analiza symptomów suicydogennych);
 • Zasady interwencji w przypadku zamachu samobójczego.

Program kursu  

I-szy dzień:

 1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia (2 godz.):
  • omówienie celów, zasad i treści szkolenia;
  • test wiedzy o samobójstwach (poziom i źródła wiedzy);
  • analiza wyników testu;
 2. Cele i zakres zadań suicydologii. Epidemiologia samobójstw w populacji dzieci i młodzieży (2 godz.);     
 3. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych (psychospołeczne, kliniczne, kulturowe itd.) (2 godz.);
 4. Syndrom presuicydalny – charakterystyczny stan osób przed próba samobójczą (2 godz.).

II-gi dzień:

 1. Wsparcia dla osób po próbach samobójczych i po utracie kogoś bliskiego w wynikusamobójstwa (2 godz.);
 2. Specyfika żałoby spowodowanej samobójczą śmiercią osoby bliskiej (2 godz.);
 3. Depresja a samobójstwo – Skala Depresji Becka (3 godz.).

III-ci dzień:

 1. Ocena czynników ryzyka zagrożenia samobójstwem (2 godz.);
 2. Interwencja kryzysowa w sytuacji pojawiania się myśli i tendencji rezygnacyjnych (2 godz.);
 3. Dysfunkcyjne środowisko rodzinne jako generator Osobniczych Skłonności Samobójczych (2 godz.);
 4. Analiza listów pożegnalnych osób po zamachach samobójczych (2 godz.).

IV-ty dzień:

 1. Warsztaty (7 godz.):
 • procedury postępowania z osobami w kryzysie samobójczym;
 • praca z klasą po zamachu samobójczym ucznia;
 • prowadzenie rozmów z bliskimi po śmierci samobójczej członka rodziny;
 • postępowanie w przypadku konieczności hospitalizacji  ucznia;
 • samobójstwo studium przypadku;
 • portret psychologiczny osoby zagrożonej samobójstwem;
 • podsumowanie zajęć, ewaluacja, rozdanie zaświadczeń.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Efektami kształcenia będzie uporządkowana wiedza na temat zachowań samobójczych dzieci i młodzieży, obejmująca terminologię, teorię i metodykę prowadzenia zajęć po kryzysie samobójczym ucznia.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • aktywny udział w warsztatach;
 • opracowanie Studium Przypadku Ucznia w Kryzysie Suicydalnym.

 


Rezerwuj kurs: Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży– diagnoza, profilaktyka, pomoc w kryzysie suicydalnym

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola