• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Chrześcijańskie korzenie Europy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
13/SO
Odsłon:
4995
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
ks. dr Marek Ławreszuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju Europy w kontekście wpływu na nią cywilizacji i kultury chrześcijańskiej. Celem jest nie tylko ukazanie wybranych historycznych wydarzeń, lecz przede wszystkim niematerialnego dziedzictwa, które objawia się w kulturze, sztuce, świadomości społecznej. Wykłady przybliżą również różnice w europejskich tradycjach chrześcijańskiego Wschodu oraz Zachodu.

Program kursu

 1. Początki chrześcijaństwa na gruncie europejskim.
 2. Chrześcijański model kultury.
 3. Kościół w Europie pierwszego tysiąclecia – nurt zachodni.
 4. Chrześcijaństwo Wschodnie w Europie w pierwszym tysiącleciu.
 5. Chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie – Frankowie i Słowianie.
 6. Dziedzictwo misji św. Cyryla i Metodego.
 7. Konsekwencje podziału Kościoła w XI w.
 8. Renesansowe przemiany chrześcijaństwa.
 9. Protestantyzm i jego wpływ na rozwój Europy.
 10. Chrześcijańskie nauczanie o człowieku.
 11. Zmiany cywilizacyjne w Europie do końca XVIII w.
 12. Idee rewolucyjne w Europie.
 13. Idee nacjonalistyczne a chrześcijaństwo.
 14. Współczesne idee polityczne i społeczne w relacji z nauczaniem chrześcijańskim.
 15. Miejsce Kościoła we współczesnej Europie.
 16. Europa wobec ateizmu i tendencji antyreligijnych.
 17. Europa a Islam.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu:

 • zrozumie mechanizmy kulturotwórcze, wpływ religii na życie społeczno-polityczne społeczności;
 • pozna materialne i niematerialne dziedzictwo chrześcijaństwa;
 • będzie potrafił ukazać różne przejawy wpływu nauczania chrześcijańskiego na życie społeczeństwa;
 • pozna podstawowe czynniki jednoczące społeczeństwo – więzi ekonomiczne, etniczne, kulturowe, polityczne i religijne;
 • posiądzie umiejętność właściwej oceny historycznych wydarzeń w kontekście norm epoki;
 • będzie potrafił poprawnie formułować oceny i komentarze wydarzeń;
 • zdobędzie umiejętność ukazania przykładów wpływu Chrześcijaństwa na rozwój Europy.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w minimum 75% zajęć i zaliczenie ustne.


Rezerwuj kurs: Chrześcijańskie korzenie Europy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola