• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Duchowość chrześcijańska

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
14/SO
Odsłon:
4980
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
ks. dr Marek Ławreszuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem zajęć jest ukazanie chrześcijańskiego nauczania dotyczącego człowieka i jego roli w świecie. W oparciu o teksty Pisma Świętego i nauczanie Kościoła, przedstawiona zostanie chrześcijańska antropologia, wskazane zostaną cele życia człowieka z perspektywy jednostki, społeczeństwa i wspólnoty duchowej. Tematyka kursu skupi się na współczesnych problemach w relacji człowieka z Bogiem, które zostaną omówione w kontekście nauczania Jezusa Chrystusa.

Program kursu

Zajęcia skupią się wokół następujących głównych tematów:

  1. Wprowadzenie do duchowości chrześcijańskiej.
  2. Relacje człowieka z Bogiem.
  3. Przebóstwienie jako powołanie do stawania się bogiem.
  4. Człowiek i społeczeństwo.
  5. Problematyka rodziny i małżeństwa.
  6. Wewnętrzne relacje człowieka – życie duchowe.
  7. Dziedzictwo duchowości wschodniej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu powinien pogłębić swoją wiedzę na temat chrześcijańskiej duchowości, umieć opisać cel, który przyświeca duszpasterskiej trosce Kościoła, odnaleźć miejsce człowieka we współczesnym świecie. Uczestnik kursu ma zrozumieć wysoką pozycję osoby ludzkiej z perspektywy nauczania chrześcijańskiego, powinien jednocześnie mieć świadomość odpowiedzialności, którą niesie to wywyższenie.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w minimum 75% zajęć i zaliczenie ustne.


Rezerwuj kurs: Duchowość chrześcijańska

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola