• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Grecki monastycyzm w Italii w VII-X w.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
15/SO
Odsłon:
4469
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
ks. dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Zapoznanie studentów z zasadniczym formułowaniem się monastycyzmu na terenie Bizancjum –główne ośrodki monastyczne. Zapoznanie  grecką tradycją monastyczno- hezychastyczną w południowej i środkowej Italii w VII-Xw.Zajęcia mają też wskazać na monastycyzm jako mechanizm sprawczy, który nie tylko naznaczył chrześcijaństwo wysoką kulturą duchową ale  przyczynił się również do powstania europejskiego średniowiecza i cywilizacji europejskiej w całym.

Program kursu

 

1. Wstęp historyczny.

2. Era ikonoklazmu. Ucieczka od Islamu. Monastycyzm grecki na Półwyspie Apenińskim. Greckie ośrodki monastyczne w Rzymie:

 

 • Klasztor św.Sawy;
 • Klasztor Św Atanazego ad Aquqs Salivias;
 • Klasztor Renati;
 • Klasztor Św.Erazma  i inne;
 • Klasztor  GrottaFerrata;

 

3. Grecki monastycyzm na Sycylii:

 

 • Klasztor św. Merkurego;
 • Klasztor św. Filipa de Fregalla;
 • św. Nil z Rosano;
 • św. Sawa;
 • św. Eliasz z Reggio;
 • św. Eliasz z Castrogiovanni;
 • św. Łukasz Armentski;
 • św. Witalis Sycylijski;

 

4. Grecki monastycyzm w Kalabrii:

 

 • Klasztor św.Mikołaja w Mariotti;
 • Klasztor Nowej Hodegetrii de Patrio;

 

5. XI wiek-upadek wschodniego monastycyzmu w Italii.       

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z monastycznym aspektem kultury bizantyńskiej oraz motywem  jej pojawienia się na terenie południowej oraz środkowej Italii  w VII-X.

Uczestnicy  będą mieli możliwość wydobycia charakterystycznych elementów kultury bizantyńskiej w Italii w jej ascetyczno-hezychastycznym aspekcie oraz  jej percepcji w kulturze europejskiej.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w minimum 75% zajęć i zaliczenie ustne.


Rezerwuj kurs: Grecki monastycyzm w Italii w VII-X w.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola