• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Z dziejów Kościoła prawosławnego w Polsce-wybrane zagadnienia

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
17/SO
Odsłon:
4962
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
ks. dr Andrzej Borkowski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy wybranych zagadnień z kręgu historii Kościoła prawosławnego w Polsce. Identyfikacja węzłowych problemów dziejów obszaru zainteresowań na tle synchronicznie zachodzących procesów historycznych na obszarze Rzeczypospolitej. Analiza elementów procesu dziejowego, które doprowadziły do wykształcenia się różnic kulturowych, religijnych, etnicznych i narodowych. Historyczne uwarunkowania mozaiki etnicznej i narodowościowej na obszarze zainteresowań.

Program kursu

 1. Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w. (6 godz.).
 2. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów (2 godz.).
 3. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej (12 godz.).
 4. Kościół prawosławny w latach 1795-1918 (2 godz.).
 5. Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej (6 godz.).
 6. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w latach powojennychn (2 godz.).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • podstawowa wiedza wybranych zagadnień z kręgu historii Kościoła prawosławnego w Polsce;
 • umiejętność prowadzenia krytycznej analizy i interpretacji różnych aspektów dziejowych z historii Kościoła prawosławnego w Polsce;
 • umiejętność rozpoznawania zjawisk i problemów dziejów Kościoła prawosławnego w Polsce na tle synchronicznie zachodzących procesów historycznych.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w minimum 75% zajęć i zaliczenie ustne.


Rezerwuj kurs: Z dziejów Kościoła prawosławnego w Polsce-wybrane zagadnienia

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola