• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Ikonografia i symbolika chrześcijańska

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
16/SO
Odsłon:
5317
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
ks. dr Marek Ławreszuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa sztuki chrześcijańskiej, analiza której zostanie dokonana w aspekcie bizantyjskiej, wschodniej ikonografii. Zadaniem kursu jest: przedstawienie rozwoju sztuki ikonograficznej oraz analiza teologiczna i symboliczna najważniejszych dzieł ikonograficznych. Wykłady ukażą drogi rozwoju ikonografii Wschodu i Zachodu oraz wskażą na zbieżne idee rozwijane w dwóch głównych nurtach Chrześcijaństwa.

Program kursu

 1. Wprowadzenie w problematykę funkcjonowania wizerunków w Kościele.
 2. Apologia ikony w oparciu o Pismo Święte, pisma apologetów i teoretyków; wypowiedzi Ojców Kościoła.
 3. Ikonografia wczesnochrześcijańska – rozwój symboliki.
 4. Początki ikonografii – analiza najstarszych dzieł.
 5. Modlitwa z ikonami czy modlitwa do ikon.
 6. Rozwój sztuki ikonograficznej – szkoły ikonograficzne.
 7. Symbolika ikon Chrystusa, Bogarodzicy i scen biblijnych.
 8. Teologia ikon bizantyjskich.
 9. Nawiązania do teologii ikony w sztuce współczesnej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu:

 • nabywa wiedzę o relacji, jaką Kościół wypracował w ciągu wieków w stosunku do przedstawień Chrystusa oraz świętych;
 • ma świadomość złożoności problemu funkcjonowania ikon, rozumie, jak jest budowana wzajemna relacja między wizerunkiem, a modlącym się w jego obecności wiernym;
 • potrafi wyjaśnić skomplikowaną symbolikę przedstawień ikongraficznych;
 • pozna materialne dziedzictwo Chrześcijaństwa;
 • zdobędzie umiejętność ukazania przykładów wpływu Chrześcijaństwa na sztukę.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w minimum 75% zajęć i zaliczenie ustne


Rezerwuj kurs: Ikonografia i symbolika chrześcijańska

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola