• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Moderowanie i facylitacja w pracy z grupą

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
2/SO
Odsłon:
5033
Cena:
490,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Agnieszka Grzymkowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 32 (4dni x 8h)

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs jest adresowany do osób, które chcą rozwijać umiejętności kierowania pracą grupy.

Uczestnicy kursu poznają praktyczne techniki facylitacji i moderacji, które znajdują zastosowanie w prowadzeniu szkoleń, zebrań i spotkań wspierając w porządkowaniu dyskusji czy wypracowywaniu rozwiązań.

Prezentowane techniki są szczególnie użyteczne dla menedżerów, szefów zespołów projektowych, osób często prowadzących zebrania i spotkania oraz dla trenerów.

Program kursu

 1. Istota facylitacji i moderacji.
 2. Rodzaje i cele spotkań.
 3. Kompetencje i rola facylitatora vs kompetencje i rola moderatora.
 4. Sztuka zadawania pytań.
 5. Metoda Ekspercka.
 6. Metoda Action Learning.
 7. Formułowanie i weryfikacja celów sesji.
 8. Planowanie sesji moderacji i facylitacji.
 9. Metoda Metaplanu.
 10. Metoda World Café.
 11. Techniki kreatywne pracy grupowej.
 12. Mapy Myśli.
 13. Mapa Celów.
 14. Metoda paradoksu.
 15. Metoda Walta Disneya.
 16. Fazy rozwoju grupy.
 17. Zjawiska wspierające i zaburzające efektywną pracę grupową.
 18. Role w zespole.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • uczestnik zna i rozumie istotę facylitacji i moderacji;
 • uczestnik zna i potrafi zastosować techniki moderacji i facylitacji w sytuacji pracy warsztatowej z grupą oraz podczas prowadzenia spotkań zespołów roboczych;
 • uczestnik dostrzega i rozumie procesy zachodzące podczas pracy poszczególnymi technikami;
 • uczestnik jest świadomy znaczenia odpowiedniego doboru techniki dla uzyskania oczekiwanych rezultatów spotkania;
 • uczestnik potrafi odpowiednio dostosować i wykorzystać poznane techniki na swoim polu zawodowym;
 • uczestnik rozumie i świadomie kiruje procesem grupowym tak, by sprzyjał osiągnięciu przez grupę zamierzonego celu;
 • uczestnik potrafi wykorzystać sposoby radzenia sobie z zakłóceniami w procesie pracy warsztatowej.

Warunki ukończenia kursu

Egzamin praktyczny - opracowanie i przeprowadzenie warsztatu z wykorzystaniem poznanych technik.


Rezerwuj kurs: Moderowanie i facylitacja w pracy z grupą

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola