• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Akademia Trenera – kurs zaawansowany

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
18. marzec 2015
Kod:
22/SO
Odsłon:
5330

Opis

PRZECZYTAJ REKOMENDACJE Z OSTATNIEGO KURSU!


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

Liczba godzin dydaktycznych: 48

Założenia i cele ogólne kursu

Zaawansowana Akademia Trenera jest 48 godzinnym kursem skierowanym do osób, które pracują z grupą i mają podstawowa wiedzę oraz doświadczenie w tym obszarze. Zaawansowana A.T. pozwala wzbogacić warsztat trenera i poszerzyć własne kompetencje potrzebne do pracy w tym zawodzie.

Udział w Akademii Trenera umożliwia wzbogacenia własnego warsztatu o nowe metody pracy z grupą jak również uczy jak pracować wybranymi technikami coachingowymi z grupą. Wyposaża również uczestników w umiejętności potrzebne do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej oraz uczy jak wykorzystywać procesy grupowe do zwiększenia efektywności szkoleń.

Program kursu

1. Zaawansowane metody i techniki pracy z grupą

- Gry szkoleniowe i symulacje podczas szkolenia

- Praca metodami dramowymi z grupą

- Jak pracować metaforą i jak wykorzystywać analogie podczas pracy z grupą

- Techniki kreatywne w pracy z grupą

- Zogniskowana burza mózgu

- Wykorzystanie techniki JIGSAW w  pracy trenera

- Wykorzystanie współpracy  i rywalizacji  podczas przygotowywania ćwiczeń i prowadzenia zajęć

- Zjawisko facylitacji i próżniactwa społecznego na sali szkoleniowej

2. Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi podczas szkolenia

- kłopotliwe pytania, zarzuty i zastrzeżenia ze strony uczestników

- strategie na skuteczne prowadzenie  szkolenia,  gdy występują problemy

- modele komunikacyjne przydatne w trudnych sytuacjach szkoleniowych

- radzenie sobie z krytyką na sali szkoleniowej

- wykorzystanie grupy do radzenia sobie z trudnym uczestnikiem

- zastosowanie erystyki i retoryki jako narzędzia trenerskiego

3. Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy trenera

- Czym są narzędzia coachingowe i filozofia pracy z narzędziami coachingowymi w grupie

- Coaching grupowy i coaching zespołu

- Budowanie pytań coachingowych

- Model GROW 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

W efekcie kursu uczestnicy:

  • nabywają umiejętności w obszarze pracy zaawansowanymi technikami i metodami pracy z grupą;
  • nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia i wykorzystania procesów grupowych dla zwiększenia efektywności pracy na sali szkoleniowej;
  • poznają metody i techniki prowadzenia grupy w oparciu o narzędzia coachingowe;
  • nabywają i rozwijają umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi pojawiającymi się podczas szkoleń;
  • rozwijają kompetencje społeczne związane z rolą trenera.

Warunki ukończenia kursu

Egzamin praktyczny w postaci próbek pracy z grupą.


Rezerwuj kurs: Akademia Trenera – kurs zaawansowany

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola