• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Akademia Trenera – kurs podstawowy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
18. marzec 2015
Kod:
23/SO
Odsłon:
7432
Cena:
890,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Izabela Kazimierska/ Adriana Kucmin

Opis

PRZECZYTAJ REKOMENDACJE Z OSTATNIEGO KURSU!


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

Liczba godzin dydaktycznych: 64

Założenia i cele ogólne kursu

Podstawowa Akademia Trenera jest 64 godzinnym kursem skierowanym do osób, które planują zostać trenerem i chcą przygotować się do efektywnej pracy z grupą. Celem Podstawowej Akademii Trenera jest nabycie przez uczestników kursu praktycznych umiejętności potrzebnych do rzetelnego przygotowanie i prowadzenia procesu szkoleniowego. Podczas kursu uczestnicy poznają metodologię uczenia ludzi dorosłych oraz poznają techniki pracy z grupą. Program kursu przygotowuje do skutecznego prowadzenia procesu szkoleniowego oraz weryfikacji jego efektywności.

Program kursu

1. Wstęp do trenowania, predyspozycje do pracy w zawodzie trenera:

 • szkolenie, warsztat, trening - efektywne metody kształcenia dorosłych;
 • psychologiczne podstawy uczenia się ludzi dorosłych;
 • wybrane zagadnienia z obszaru metodyki prowadzenia szkoleń;
 • określenie predyspozycji do pracy w zawodzie trenera;
 • obowiązki i odpowiedzialność, etyka w zawodzie trenera;

2. Umiejętności komunikacyjne i społeczne potrzebne w pracy z grupą:

 • techniki komunikacji w procesie nauczania;
 • style komunikacji - jak je określać i wykorzystywać podczas pracy z grupą;
 • pokonywanie barier komunikacyjnych;
 • zasady feedbacku w procesie szkoleniowym i jego praktyczne wykorzystanie;
 • ćwiczenie umiejętności kontrolowania rozmowy i dyskusji podczas prowadzenia zajęć;

3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne:

 • metody prezentacji przydatne w pracy z grupą;
 • wykorzystanie technik prawopółkulowych podczas wystąpień;
 • zasady przygotowywania prezentacji;
 • wykorzystanie mowy ciała dla wzmocnienia przekazu;
 • ćwiczenie praktycznej umiejętności występowania przed grupą;
 • praca z kamerą;

4. Warsztat trenera – metody prowadzenia zajęć:

 • rola wykładu na sali szkoleniowej;
 • techniki prowadzenia dyskusji z grupą;
 • dyskusja zogniskowana;
 • zadania i ćwiczenia szkoleniowe;
 • sesja kreatywna jako wzbogacenie warsztatu trenera;
 • rola lodołamaczy i energizerów podczas prowadzenia zajęć;
 • odgrywanie ról przez uczestników;
 • zasady tworzenia i omawiania case study;
 • reguły wykorzystywania technik dydaktycznych podczas szkolenia;

5. Przygotowanie trenera do szkolenia i organizacja szkolenia:

 • narzędzia wykorzystywane podczas diagnozy potrzeb szkoleniowych;
 • praktyczne ćwiczenie analizy zebranych informacji;
 • wyznaczanie celów szkoleniowych;
 • konstruowanie programu szkolenia zgodnie z zasadami nauczania dorosłych;
 • praktyczne ćwiczenia z obszaru tworzenia programów i konspektów szkoleniowych w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych;
 • praktyczne zagadnienia związane z organizacją szkoleń (miejsce, czas, aranżacja sali, wyposażenie sali);

6. Zakończenie procesu szkoleniowego:

 • techniki i narzędzia podsumowujące proces szkolenia;
 • jak ciekawie zakończyć szkolenia;
 • pomiary efektywności szkoleń – wykorzystywane narzędzia;
 • konstruowanie ankiet oceniających szkolenia;
 • samoocena wiedzy i nabytych umiejętności;
 • różne sposoby zakończenia szkoleń.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

W efekcie kursu uczestnicy:

 • Nabywają podstawowe umiejętności z zakresu pracy z grupą szkoleniową;
 • Nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia programów szkoleniowych;
 • Poznają metody i techniki prowadzenia szkoleń;
 • Nabywają umiejętności przygotowania i poprowadzenia profesjonalnego szkolenia;
 • Zyskują swobodę w wystąpieniach publicznych;
 • Rozwijają kompetencje społeczne związane z rolą trenera;

Warunki ukończenia kursu

Egzamin praktyczny w postaci próbek pracy z grupą.


Rezerwuj kurs: Akademia Trenera – kurs podstawowy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola