• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Zajęcia e-learningowe w szkole – jak i gdzie przygotować

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
18/SO
Odsłon:
4481
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Andrzej Gębczyński

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest nauczenie posługiwania się prostymi, bezpłatnymi  serwisami e-learningowymi opartymi o platformę moodle. W ramach kursu można będzie zapoznać się ze sposobami zakładania serwisu zdalnego nauczania, zakładaniem kont uczniów, tworzeniem kursów i administrowaniem serwisem.

Program kursu

Warsztaty laboratoryjne (15 godzin) 

  1. Zakładanie serwisu na ogólnodostępnych serwerach. Podstawy administrowania serwisem.
  2. Zakładanie kont uczniom, administrowanie kontami urzytkowaników.
  3. Tworzenie kursów, dodawanie i konfigurowanie elementów kursu, dodawanie użytkowników.
  4. Przygotowanie własnych kursów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Zdobędą umiejętność zakładania i administrowania serwisami zdalnego nauczania, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej w szkole.

Warunki ukończenia kursu

Przygotowanie własnego kursu.


Rezerwuj kurs: Zajęcia e-learningowe w szkole – jak i gdzie przygotować

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola