• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Empatyczna komunikacja - język potrzeb

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. czerwiec 2014
Kod:
25/SO
Odsłon:
4815
Cena:
320,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Agnieszka Gil-Rynkiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 40

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs jest teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w empatyczną komunikację, zwaną także "językiem serca" oraz ‘’językiem pokoju’’, bazującą na metodzie „Porozumienia bez przemocy" (PBP, ang. NVC) Marshalla Rosenberga. Ten sposób komunikacji i kształtowania relacji w oparciu o nią polega na respektowaniu własnych potrzeb i uczuć oraz na umiejętności komunikowania ich innym, z jednoczesnym uczeniem się wrażliwości i empatii względem drugiego człowieka. Wnikliwe słuchanie i nastawienie na zrozumienie wraz z postawą szacunku do samego siebie, pomaga unikać konfliktów i kształtować satysfakcjonujące relacje z innymi. PBP to także szansa na pogłębienie afirmacji siebie i zmianę w postrzeganiu świata nie jako zagrożenia, lecz domu, w którym każdy może znaleźć przyjazne miejsce dla siebie.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie  do komunikacji empatycznej - metoda M. Rosenberga „Porozumienia Bez Przemocy”(PBP) .
 2. Komunikaty blokujące, osądy moralne, a sądy wartościujące.
 3. Obserwacja, a ocena.
 4. Dynamika uczuć, branie odpowiedzialności za własne uczucia
 5. Język potrzeb. Potrzeby, a strategie.
 6. Prośby, a żądania.
 7. Potęga empatii
 8. Autoempatia na drodze rozwoju osobistego
 9. Proces wyrażania gniewu
 10. Cztery wybory komunikacyjne
 11. Siła do ochrony ludzkich potrzeb i jej zastosowanie
 12. Zarządzanie sobą, spełnienie, a wartości.
 13. Transformacja wewnętrznych osądów źródłem energii
 14. Wyrażanie uznania i wdzięczności w języku Porozumienia Bez Przemocy
 15. Proces odkrywania potrzeb za odmową
 16. Twórcze podejście do konfliktu
 17. Rozwiązywanie konfliktów w języku  Porozumienia Bez Przemocy
 18. Konflikty wewnętrzne
 19. Informacje zwrotne według  czterech kroków Porozumienia Bez Przemocy 
 20. Podsumowanie kursu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Znajomość metody Porozumienia Bez Przemocy

Umiejętność komunikowania się według czterech kroków PBP

Umiejętność okazania empatii samemu sobie i innym w trudnych sytuacjach

Umiejętność rozumienia zamiast oceniania,

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktu

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach


Rezerwuj kurs: Empatyczna komunikacja - język potrzeb

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola