• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Konflikty intra i interpsychiczne w różnych fazach związku partnerskiego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
22. styczeń 2015
Kod:
27/SO
Odsłon:
5780
Cena:
299,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Marek Jasiński

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

 

Założenia i cele ogólne kursu

Zapoznanie uczestników kursu z podstawową wiedzą dotyczącą konfliktów interpersonalnych i intrapsychicznych mogących pojawić się na różnych etapach funkcjonowania relacji.

Do kogo skierowany jest kurs

Kurs skierowany jest do psychologów klinicznych , a także osób zainteresowanych nabyciem większej świadomości siebie i umiejętności dostrzeżenia i rozwiązywania podstawowych konfliktów interpersonalnych i intrapsychicznych.

Program kursu

Wykład i zajęcia warsztatowe, a także zajęcia superwizyjne dla psychologów klinicznych w tematyce problemów interpersonalnych i związanych z życiem intymnym w parze.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Lepsza orientacja w podstawowych konfliktach interpersonalnych i intrapsychicznych pojawiających się na różnych etapach tworzenia i funkcjonowania związków partnerskich, nabycie podstawowych umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w tego typu sytuacjach konfliktowych.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo


Rezerwuj kurs: Konflikty intra i interpsychiczne w różnych fazach związku partnerskiego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola