• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Procedury oceniania egzaminów maturalnych – wybrane problemy praktyczne i prawne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. kwiecień 2015
Kod:
28/SO
Odsłon:
2520
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Łukasz Kierznowski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 8

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z procedurami przeprowadzania i oceniania egzaminów maturalnych w Polsce od strony praktycznej i prawnej

 

Do kogo skierowany jest kurs

Licealiści (zwłaszcza uczniowie klas maturalnych), nauczyciele, egzaminatorzy, dyrektorzy i pracownicy administracyjni szkół, korepetytorzy, rodzice uczniów, pracownicy organów oświatowych

 

Program kursu

  1. Ogólny kształt procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych
  2. Ogólny kształt procedury oceniania egzaminów maturalnych
  3. Wgląd do arkusza egzaminacyjnego
  4. Nieprawidłowy wynik egzaminu maturalnego
  5. Uprawnienia maturzystów w przypadku nieprawidłowej oceny egzaminu maturalnego
  6. Zmiana wyniku egzaminu maturalnego 
  7. Unieważnienie egzaminu maturalnego

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę odnośnie ogólnego kształtu procedur egzaminacyjnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień maturzystów w procedurze oceniania egzaminów dotyczących m. in. wglądu do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego, postępowania w przypadku nieprawidłowej oceny i unieważnienia  egzaminu, formuły zmiany wyniku egzaminu i wydania nowego świadectwa dojrzałości. Powyższe zagadnienia zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne stosowanie przez organy oświatowe.

 

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach

 


Rezerwuj kurs: Procedury oceniania egzaminów maturalnych – wybrane problemy praktyczne i prawne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola