• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Akademia umiejętności menadżerskich

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
23. wrzesień 2015
Kod:
30/SO
Odsłon:
5269
Cena:
890,00 PLN za kurs
Wykładowca:
Zbigniew Rećko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 56

Cel kursu: poznanie i trening zachowań menadżera w relacjach z podwładnymi

Program kursu

1. Kluczowe obszary odpowiedzialności i kompetencje menadżera

- określenie podstawowych cech i roli menedżera 

- określenie granic odpowiedzialności 

- określenie kompetencji, przy pomocy których ma być realizowana rola menedżera

2. Planowanie i organizacja czasu pracy

-zadania ważne i pilne

- ustalanie priorytetów

- reguły planowania

3. Stawianie celów

- cel a zadanie, źródła celów

- charakterystyka dobrze sformułowanego celu

- dobór wskaźników realizacji celów

4. Komunikacja w pracy menadżera

- teoria analizy transakcyjnej jako model konstruktywnych postaw 

- zachowanie w sytuacji naruszania norm

- narzędzia budowania dobrego kontaktu w komunikacji

- ujawnianie intencji, komunikat „ja”

5. Konstruowanie przejrzystego pola współpracy z zespołem

- wartości w pracy menadżera

- komunikowanie zasad współpracy

- warunki brzegowe współpracy – kontrakt i expose

6. Menedżer jako lider

- definiowanie i przekazywanie misji i wizji

- budowanie autorytetu

- zaangażowanie

7. Delegowanie zadań, uprawnień, odpowiedzialności

- zasady delegowania

- rozmowa delegująca

- delegowanie zwrotne

8. Motywowanie

- źródła motywacji i demotywacji pracowników

- kryzysy motywacyjne – odtruwanie

- motywacja pozafinansowa

- pochwały i negatywne informacje zwrotne

9. Rozwój pracowników i ocena pracy

- okresowe podsumowanie wyników

- błędy ocen pracowników

- coaching pracowników

10. Interwencje w sytuacjach trudnych

- negocjacje z pracownikami

- mediacje w konfliktach

- konstruktywne komunikowanie decyzji i reagowanie na prośby

- pomoc w definiowaniu problemu i poszukiwaniu rozwiązań aktywizujących odpowiedzialność pracownika

11. Styl zarządzania

- identyfikacja i charakterystyka indywidualnych stylów zarządzania

- mocne i słabe strony każdego stylu

- zarządzanie sytuacyjne – dobór stylu ze względu na charakter zadania i pracownika

12. Budowanie zespołu

- role zespołowe

- konfiguracja ról i dobór do zadania

- zachowanie menadżera w zależności od etapu rozwoju zespołu

13. Zarządzanie stresem

- identyfikacja stresorów

- zmiana postawy – proaktywność w obliczu stresu, konstruktywne ujawnianie emocji

- techniki łagodzenia stresu – higiena pracy i życia

14. Wystąpienia publiczne

- przygotowanie do wystąpienia przed pracownikami

- prowadzenie zebrań zespołu

- struktura dobrego wystąpienia

 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

- umiejętność skutecznego zachowania w relacjach z pracownikami

 - umiejętność budowania satysfakcjonujących relacji w zespole

- umiejętność budowania postaw samodzielności i odpowiedzialności

- umiejętność budowania pozycji lidera zespołu

 

Warunki ukończenia kursu

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w ćwiczeniach


Rezerwuj kurs: Akademia umiejętności menadżerskich

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola