• Strefa otwarta
    Strefa otwarta

Kurs skutecznego przywództwa

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. październik 2015
Kod:
31/SO
Odsłon:
5238

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 48
Wykłady - 24h
Seminaria - 12h
Ćwiczenia - 12h

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs przygotowuje szkolonego do racjonalnego pełnienia funkcji kierowniczych i osiągania optymalnych efektów w zarządzaniu, kierowaniu i dowodzeniu. Celem kursu jest wyposażenie szkolonych w teoretyczny zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności skutecznego przewodzenia w zespole.

Do kogo skierowany jest kurs
Kurs skierowany jest do osób pełniących stanowiska kierownicze lub przewidzianych do piastowania takich stanowisk w instytucjach cywilnych, wojskowych oraz zmilitaryzowanych, a także dla tych, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w skutecznym zarządzaniu i osiąganiu założonych celów osobistych, rodzinnych, towarzyskich.

Program kursu

 

WYKŁADY:

 

Przedmiot

Tytuł

Liczba godzin

1

Podstawy przywództwa

Rola i znaczenie przewodzenia we współczesnym świecie

1

2

 

Rodzaje przywództwa

1

3

 

Cechy skutecznego przywódcy

1

4

 

Proces podejmowania decyzji

2

5

 

Skuteczne kontrolowania

1

6

 

Zasady skutecznego przewodzenia

1

7

Historia przywództwa

Wzorce przewodzenia

4

8

Psychologia przewodzenia

Wpływ osobowości na styl przywództwa

4

9

 

Psychologia zarządzania

2

10

 

Psychologia tłumu

1

11

Prawo

Prawne podstawy zarządzania

4

12

Organizacja

Zarządzanie czasem

2

SEMINARIA

 

Przedmiot

Tytuł

Liczba godzin

1

Podstawy przywództwa

Rola i znaczenie przewodzenia we współczesnym świecie. Rodzaje przywództwa. Cechy skutecznego przywódcy

4

2

 

Proces przewodzenia. Zasady. Planowanie. Organizowanie. Kontrolowanie. Model decydowania.

4

3

Psychologia przewodzenia

Psychologia zarządzania. Wpływ osobowości na styl przywództwa

4

ĆWICZENIA

 

Przedmiot

Tytuł

Liczba godzin

1

Podstawy przywództwa

Podejmowanie skutecznych decyzji. Planowanie. Organizowanie. Kontrolowanie.

4

2

Psychologia przewodzenia

Jakim będziesz przywódcą?

4

3

Prawo

Odpowiedzialność przywódcy

4

 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
Uczestnicy kursu skutecznego przywództwa nabędą:
1. Wiedzę z zakresu teorii przywództwa i zarządzania
2. Wiedzę z zakresu psychologii przewodzenia
3. Umiejętności podejmowania właściwych decyzji i ich skutecznej realizacji
4. Umiejętności efektywnego kierowania zespołem
5. Wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych zarządzania

Warunki ukończenia kursu

Obecność na:
- 100% wykładów
- 80% zajęć seminaryjnych
- 100% ćwiczeń


Rezerwuj kurs: Kurs skutecznego przywództwa

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola