• Strefa otwarta
  Strefa otwarta

Warsztaty dziennikarskie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
20/SO
Odsłon:
5159
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Marek Kochanowski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu          

Warsztaty mają charakter dwuetapowy. Pierwszy etap polegać będzie na zaznajomieniu uczestników kursu z podstawowymi metodami tworzenia tekstów oraz z pracą nad: tytułem, leadem, śródtytułami, korpusem, akapitami. Wyszczególnione oraz praktycznie omówione zostaną odmiany dziennikarstwa informacyjnego (wzmianka, notka, news, komentarz, informacja) i publicystycznego (esej, felieton, komentarz publicystyczny).Uczestnicy warsztatów, według kolejności zdobywanej wiedzy, będą następnie sami tworzyć teksty, które zostaną na zajęciach poddane ocenie. Drugim etapem warsztatów będzie zaznajomienie uczestników z podstawowymi sposobami tworzenia wypowiedzi ustnych w ramach różnego rodzaju prezentacji publicznej: wypowiedzi radiowej i telewizyjnej, publicznej aktywności na portalach społecznościowych, konferencji prasowej, panelu dyskusyjnego czy spotkania autorskiego.

Program kursu    

 1. Podstawowe gatunki dziennikarskie. Rodowód i funkcje.
 2. Charakterystyka dzienników, tygodników i innych mediów pod kątem tematycznym. Sposoby i metody konstrukcji tematu wobec źródła informacji. Blogi.
 3. Źródła informacji i relacje ze źródłami informacji. Sposoby weryfikacji źródeł.
 4. Dziennikarstwo informacyjne: komentarz, wzmianka prasowa, informacja.
 5. Wprowadzenie do dziennikarstwa publicystycznego, struktura tekstu publicystycznego. Sztuka skrótowości.
 6. Felieton.
 7. Esej naukowy i popularnonaukowy .
 8. Artykuł publicystyczny.
 9. Wywiad, sposoby otwierania rozmówców.
 10. Reportaż i lekcje mistrzów.
 11. Specyfika wypowiedzi radiowej i telewizyjnej. Publiczna  aktywność na portalach społecznościowych.
 12. Zasady współpracy z mediami. Udział w debatach publicznych.
 13. Panel dyskusyjny, konferencje prasowe, spotkania autorskie – sposoby prowadzenia i aktywnego uczestnictwa.
 14. Wystąpienia publiczne. Techniki argumentacji.  Erystyka  –  sztuka prowadzenia  sporów.
 15. Podsumowanie zajęć.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu             

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie zasad związanych z i tworzeniem wypowiedzi pisanych oraz sposobów prezentacji publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na ćwiczenia związane z komponowaniem tekstów dziennikarskich  (m.in. esej, felieton, wzmianka, notatka prasowa, streszczenie tekstu naukowego, artykuł publicystyczny). Niemniej ważną częścią zajęć będzie także nauka form i specyfiki prezentacji publicznej - np. wypowiedzi radiowej i telewizyjnej, publicznej aktywności na portalach społecznościowych, konferencji prasowej, panelu dyskusyjnego czy spotkania autorskiego.

Warunki zaliczenia kursu

Praca zaliczeniowa na ocenę.

 


Rezerwuj kurs: Warsztaty dziennikarskie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola