• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Emisja głosu w mowie i śpiewie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
24/PiP
Odsłon:
6219
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Dorota Pękacka, mgr Irena Szawiel

Opis

Liczba godzin: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Uświadomienie możliwości wpływania na poprawę jakości formowania głosu.

 • praca nad dykcją;
 • kształtowanie oddechu;
 • uaktywnienie przestrzeni rezonacyjnych;
 • świadome wykorzystanie narządów mowy w celu poprawy możliwości technicznych głosu; 

Program kursu 

 1. Rola i znaczenie prawidłowej emisji głosu 2 godz.
 2. Budowa i działanie układu oddechowego 1 godz.
 3. Typy oddychania oraz ćwiczenie oddechu całościowego 1 godz.
 4. Budowa i rola krtani 1 godz.
 5. Czynności narządu głosowego – fonacja1 godz.
 6. Narządy artykulacyjne – ćwiczenie warg i języka 1 godz.
 7. Różnice w funkcjonowaniu aparatu głosowego męskiego i żeńskiego 2 godz.
 8. Rezonans i rezonatory – opanowanie umiejętności prawidłowego operowania głosem 2 godz.
 9. Ćwiczenia w wykorzystywaniu wszystkich elementów prawidłowej emisji głosu 4 godz.
 10. Omówienie głosów męskich 2 godz.
 11. Głosy żeńskie 2 godz.
 12. Analiza głosów w grupie 2 godz.
 13. Analiza głosów w wybranym musicalu 2 godz.
 14. Opanowanie zasad poprawnej wymowy polskiej 1 godz.
 15. Interpretacja tekstu literackiego 2 godz.
 16. Sztuka wystąpień publicznych oraz główne zasady retoryki i prezentacji 2 godz.
 17. Choroby zawodowe i higiena głosu 2 godz.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Po zakończeniu kursu słuchacze powinni opanować podstawowe umiejętności techniczne w prowadzeniu głosu. Powinni znać budowę narządu głosowego i jego czynności w mowie i śpiewie.

Warunki ukończenia kursu        

Obecność na wszystkich zajęciach, praca zaliczeniowa, zaliczenie praktyczne.


Rezerwuj kurs: Emisja głosu w mowie i śpiewie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola