• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Praca i komunikacja w grupie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
2/PiP
Odsłon:
5874
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Anna Rudnik

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs adresowany jest do osób dorosłych, które są zainteresowane poznaniem mechanizmów funkcjonowania grupy, kształtowaniem umiejętności pracy z grupą oraz podniesieniem własnych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału jej uczestników.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą: analiza przypadku, ćwiczenia symulacyjne, dyskusja, inscenizacja, praca indywidualna, praca w grupach, burza mózgów, pogadanka, wykład z prezentacją multimedialną. 

Cele:

 • przyswojenie wiedzy na temat procesu grupowego oraz zachowań członków grupy w poszczególnych fazach jej rozwoju;
 • rozpoznanie i analiza własnego stylu pracy w grupie;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie: nawiązania kontaktu z grupą, wykorzystania narzędzi komunikacyjnych, udzielania informacji zwrotnych, radzenia sobie z i w sytuacjach trudnych;
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy w grupie.

Program kursu

 1. Grupa: pojęcie, struktura komunikacji, władzy, pozycje w grupie.
 2. Techniki wpływające i budujące atmosferę w grupie.
 3. Proces grupowy: elementy procesu grupowego, fazy rozwoju grupy, zadania prowadzącego w poszczególnych fazach.
 4. Analiza ról grupowych.
 5. Komunikacja w grupie – podstawowe narzędzia komunikacji interpersonalnej: parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, komunikaty JA, komunikaty asertywne.
 6. Informacja zwrotna jako technika wspierająca komunikację w grupie.
 7. Sytuacje trudne w grupie: analiza sytuacji trudnych oraz sposoby radzenia sobie z i w sytuacjach trudnych. 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy warsztatu będą mogli nabyć bądź doskonalić kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności pracy z grupą, co pozwoli im na efektywniejsze kierowanie i współpracę z zespołem i w zespole.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest opracowanie pisemnej analizy jednej z faz procesu grupowego, zaproponowanie ćwiczenia wzmacniającego pracę grupy w danej fazie oraz przeprowadzenie ćwiczenia bądź jego fragmentu w grupie warsztatowej.


Rezerwuj kurs: Praca i komunikacja w grupie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola