• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Komunikacja międzykulturowa

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
6/PiP
Odsłon:
4736
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Katarzyna Winiecka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs adresowany jest do osób (18+), które planują wyjechać na wolontariat zagraniczny, wymianę międzynarodową, będą brały udział w projektach zagranicznych, współpracują z cudzoziemcami, utrzymują kontakty międzynarodowe / międzykulturowe na różnych polach życia codziennego, planują emigrację, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cele:

 • zwiększenie wiedzy i uwrażliwienie uczestników w obszarze uprzedzeń, stereotypów i komunikacji międzykulturowej;
 • przygotowanie do kontaktów z osobami pochodzącymi z innych kultur/narodowości.

Program kursu 

 1. Co to jest  kultura i dlaczego jest ważna w naszym życiu.
 2. Tożsamość.
 3. Stereotypy, uprzedzenia, ksenofobia jako zjawiska problematyczne.
 4. Niuanse komunikacyjne.
 5. Składowe komunikacji.
 6. Szok kulturowy.
 7. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

 • dowiedzą się czym jest kultura (składniki kultury), szok kulturowy, komunikacja ogólnie i komunikacja międzykulturowa, poznają koncepcje kultury jako góry lodowej, rolę stereotypów i uprzedzeń ogólnie i w komunikacji,
 • będą w stanie przyznać, iż różnice kulturowe mają w pływ na komunikację, dostrzegać i brać pod uwagę inne punkty widzenia determinowane kulturowo,
 • będą mogli rozpoznawać stereotypy i uprzedzenia i ich wpływ na komunikację oraz funkcjonowanie w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • będą mieli świadomość  na temat potrzeby brania pod uwagę różnic kulturowych w zakresie komunikacji, 

Istnieje prawdopodobieństwo, iż w wyniku szkolenia uczestnicy staną się bardziej otwarci na kontakty międzykulturowe, nie będą się ich obawiać oraz będą brać pod uwagę rolę stereotypów i uprzedzeń w komunikacji. Wzrośnie świadomość potrzeby dostrzegania stereotypów i unikania oceniania ludzi wyłącznie na ich podstawie.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na 80% zajęć.


Rezerwuj kurs: Komunikacja międzykulturowa

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola