• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Kontakty międzykulturowe w biznesie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
7/PiP
Odsłon:
4549
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Katarzyna Winiecka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu       

Kurs adresowany jest do osób (18+) planujących pracować bądź pracujących w środowisku zróżnicowanym kulturowo, planujących wyjazdy zawodowe do innych krajów lub wolontariat międzynarodowy, kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach pracowniczych, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cele:

 • uwrażliwienie uczestników na temat: różnice kulturowe występujące w środowisku pracy, pojawiających się zjawisk i mechanizmów tj. oddziaływanie stereotypów, uprzedzeń, szok kulturowy;
 • uwrażliwienie uczestników na różnice w zarządzaniu wypływające z uwarunkowań kulturowych i ich konsekwencje, a także na różnice w obsłudze klienta;
 • uświadomienie możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wnikającymi z kontaktów międzykulturowych  w środowisku pracy.

Program kursu 

 1. Co to jest  kultura i dlaczego jest ważna w naszym życiu?
 2. Tożsamość kulturowa, narodowa.
 3. Stereotypy, uprzedzenia, ksenofobia jako zjawiska problematyczne.
 4. Niuanse komunikacyjne.
 5. Style zarządzania na świecie.
 6. Organizacja, firma jako przestrzeń zróżnicowana kulturowo.
 7. Różnice kulturowe w obsłudze klienta.
 8. Współczesne uwarunkowania menadżera międzynarodowego.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

 • podniosą poziom świadomości na temat wagi różnic kulturowych w środowisku pracy;
 • dowiedzą się o konsekwencjach oddziaływania na środowisko pracy takich mechanizmów jak stereotypy, uprzedzenia, ksenofobia;
 • będą mogli rozpoznawać sytuacje problematyczne wynikające ze zróżnicowania kulturowego w miejscu pracy;
 • będą posiadać podstawy aby radzić sobie w trudnych sytuacjach wynikających  ze zróżnicowania kulturowego w miejscu pracy.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na 80% zajęć.

 


Rezerwuj kurs: Kontakty międzykulturowe w biznesie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola