• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Sztuka skutecznego porozumiewania się

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
9/PiP
Odsłon:
5142
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Mariola Wojtkiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu              

Kurs adresowany jest do osób dorosłych.

Cele:

Umiejętność porozumiewania się jest niezbędną w doskonaleniu kompetencji społecznych. Kurs pokazuje najbardziej skuteczne modele komunikacji interpersonalnej w rodzinie i w biznesie (m.in. model Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga), wprowadza elementy analizy transakcyjnej w komunikacji, uczy formułowania pełnych komunikatów, pozwala poznać strategie negocjacji i mediacji. Zróżnicowane techniki warsztatowe umożliwiają trening nabytych zachowań komunikacyjnych.

Program kursu 

 1. Sporządzanie kontraktu i ustalenie zasad obowiązujących w czasie trwania warsztatów;
 2. Definicja komunikacji  - tworzona przez grupę metodami warsztatowymi;
 3. Umiejętności podstawowe służące  skutecznej komunikacji:Język ciała, zależności przestrzenne;Język ciała, zależności przestrzenne;
  1. sztuka słuchania, bariery utrudniające aktywne słuchanie, uszy von Thuna;
  2. odsłanianie się i korzyści płynące z odsłaniania się (okno Johari, przyczyny oporu, optymalne poziomy otwarcia, test własnej otwartości);
  3. ekspresja czyli otwartość w praktyce:
   • fakty; myśli, uczucia i potrzeby (ćwiczenie rozróżniania myśli i uczuć), porozumiewanie się bez przemocy;
   • 4 rodzaje ekspresji.
 4. Język ciała, zależności przestrzenne;
 5. Pełna komunikacja (połączenie wszystkich rodzajów ekspresji) a komunikaty skrzyżowane. Ćwiczenie wypowiadania pełnych komunikatów;
 6. Zasady skutecznej ekspresji;
 7. Taktyki raniące rozmówcę – świadomość intencji;
 8. Analiza transakcyjna rodzaju komunikacji;
 9. Ukryte programy i ich funkcje;
 10. Precyzowanie wypowiedzi, precyzowanie zniekształceń w modelu;
 11. Trzy podstawowe style komunikacji;
 12. Trening asertywności (błędne założenia i twoje prawa);
 13. Szczególne strategie asertywne;
 14. Uczciwa kłótnia – rozpoznawanie stylów, zasady;
 15.  Negocjacje – dochodząc do „tak”;
 16. Sztuka komunikowania się w sytuacjach towarzyskich;
 17. Sztuka komunikowania się w rodzinie.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

 • wiedzą, jak wykorzystać w praktyce poznaną wiedzę;
 • potrafią zastosować nowe techniki komunikacyjne bazując na swoich mocnych stronach (life coaching);
 • umieją rozróżnić skuteczne i nieskuteczne strategie w komunikacji.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w prowadzonym szkoleniu. Możliwa jest jedna nieobecność. Prowadzący wyznacza termin dodatkowych konsultacji dla uczestników potrzebujących doprecyzowania różnych kwestii w kontakcie indywidualnym.


Rezerwuj kurs: Sztuka skutecznego porozumiewania się

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola