• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Konstruktywne zwalczanie stresu

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
11/PiP
Odsłon:
4730
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Grzegorz Zalewski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

 • Zdobycie umiejętności diagnostycznych i konstruktywnego radzenia sobie ze stresem poprzez zwiększanie kompetencji: interpersonalnych, negocjacyjnych, promocji zdrowia, asertywnych i relaksacyjnych (także niekonwencjonalnych)

Program kursu 

 1. Pojęcie stresu i trzy fazy reakcji na stres (3 godz.).
 2. Podstawowe sposoby łagodzenia skutków stresu (3 godz.).
 3. Umiejętności negocjacyjne łagodzące skutki stresu interpersonalnego (jak koncentrować się na wspólnych interesach?; jak radzić sobie z totalną krytyką ze strony przełożonego?; jak przeciwstawić się wykorzystywaniu przez przyjaciela?; kiedy odwoływać się do potrzeby chcę, a kiedy muszę, nie mogę itp.) (3 godz.).
 4. Ograniczanie destruktywnego wpływu ryzyka poprzez psychopedagogikę przygody; metody ograniczania stresu u wychowawców pracujący z trudną młodzieżą (3 godz.).
 5. Kryteria diagnostyczne PTSD wg. DSM – IV – TR i ICD – 10 (3 godz.).
 6. Fazy dekompensacji i rekompensacji w przypadku ostrego PTSD; poradnictwo w depresji pourazowej (3 godz.).
 7. Urazy spowodowane gwałtem, wymuszoną emigracją, statusem zakładnika i torturami oraz radzenie sobie z tymi urazami (3 godz.).
 8. Diagnoza i ograniczanie stresu u nastolatków (3 godz.).
 9. Wzory osobowości: A, B, C i D (3 godz.).

Zaliczenie ustne (3 godz.).

 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza i umiejętności diagnozowania oraz  konstruktywnego radzenia sobie ze stresem poprzez zwiększanie kompetencji: interpersonalnych, negocjacyjnych, promocji zdrowia, asertywnych i relaksacyjnych (także niekonwencjonalnych)

Warunki ukończenia kursu

Frekwencja i końcowa, wzajemna wymiana doświadczeń


Rezerwuj kurs: Konstruktywne zwalczanie stresu

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola