• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Sztuka efektywnego uczenia się

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
12/PiP
Odsłon:
4854
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Monika Zińczuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, np. nauczycieli, studentów, uczniów, także strefy otwartej.

Kurs odbywa się w formie warsztatów / e-learning (w zależności od zapotrzebowania forma kursu może być mieszana – blended learning).

Cele:

 • nauczenie korzystania w praktyce z nowoczesnych technik uczenia z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o działaniu umysłu.

Program kursu 

 1. Czynniki wpływające na proces uczenia się (podstawowe błędy w uczeniu się, planowanie pracy umysłowej);
 2. Określenie preferowanego stylu uczenia się z wykorzystaniem zmysłów (systemy reprezentacyjne: wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy);
 3. Ćwiczenia praktyczne ze szczególnym akcentem na pobudzenie wyobraźni, synergię lewej i prawej półkuli mózgu i elementy twórczego myślenia;
 4. Sekrety działania pamięci doskonałej - prawidłowości procesu zapamiętywania informacji;
 5. Dieta i środowisko wspomagające pracę mózgu;
 6. Techniki pamięciowe (mnemotechniki);
 7. Techniki efektywnego notowania - mapy umysłowe (mind mapping);
 8. Czynniki sprzyjające kreatywnej pracy (jak je tworzyć?);
 9. Relaks jako „złoty środek” do efektywnego uczenia się i nauczania (jak pozbyć się stresu?);
 10. Trening koncentracji (jak skupić uwagę na tym co najważniejsze?);
 11. Umiejętność organizowania materiału uczenia się i zdawania egzaminów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat sposobów poznawania indywidualnych właściwości pracy umysłowej, zdolności i motywacji do uczenia się;  poznają techniki relaksacji i koncentracji, aby tworzyć komfortową atmosferę podczas nauki i pracy;
 • zdobędą umiejętności w zakresie efektywnego przyswajania i selekcji informacji, wykorzystywania  neurodydaktycznych strategii poznawczych. Rozwiną umiejętność organizowania materiału uczenia się i skutecznego zdawania egzaminów;
 • kompetencje-będą świadomi poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego uczenia się; zdobędą przekonanie o potrzebie ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; wyznaczą kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo w kursie.

 


Rezerwuj kurs: Sztuka efektywnego uczenia się

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola