• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Strategie wywoływania motywacji

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
13/PiP
Odsłon:
4561
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Monika Zińczuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu  

 • Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, np. nauczycieli, studentów, uczniów, także strefy otwartej, firm;
 • Kurs odbywa się w formie warsztatów / e-learning (w zależności od zapotrzebowania forma kursu może być mieszana – blended learning).

Cele:

 • przygotowanie odbiorców do skutecznego motywowania siebie i innych podczas realizacji planów i zamierzeń życiowych, czy naukowych.

Program kursu  

 1. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna;
 2. Związek między siłą motywacji a uzyskiwanymi efektami;
 3. Teorie motywacji (m.in. wzmocnienia, potrzeb, oczekiwań, atrybucji);
 4. Motywacja według modelu oczekiwanie-wartość;
 5. Planowanie skierowane na cel;
 6. Sposoby na efektywne osiąganie celów uczenia się, działania;
 7. Ćwiczenia na wzmocnienie poczucie własnej skuteczności, wiary we własne możliwości;
 8. Zarządzanie czasem, przestrzenią i sobą;
 9. Motywacyjne znaczenie wartości – rola nagród jako fundament motywacji zewnętrznej;
 10. Autonomia i kompetencja jako fundament motywacji wewnętrznej;
 11. Rola pasji, zapału w procesie motywacyjnym;
 12. Strategie wywoływania motywacji do nauki.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat zdolności i motywacji do uczenia się;  poznają sposoby i techniki skutecznej realizacji planów i zamierzeń;
 •  zdobędą umiejętności w zakresie stosowania efektywnych strategii wywoływania motywacji do nauki i działania, umiejętności w zakresie wyznaczania i osiągania celów;
 • w zakresie kompetencji zdobędą przekonanie o potrzebie ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; wyznaczą kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo w kursie.

 


Rezerwuj kurs: Strategie wywoływania motywacji

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola