• Strefa pedagogiki i psychologii
    Strefa pedagogiki
    i psychologii

Trening twórczego myślenia

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
15/PiP
Odsłon:
4717
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Beata Kunat

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych rozwijaniem własnego twórczego potencjału (wszystkie grupy wiekowe).

Zajęcia w formie warsztatowej (trening twórczego myślenia) – jedna grupa może liczyć maksymalnie 18 uczestników.

Cele:

Rozwijanie twórczego potencjału uczestników w:

  • sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie);
  • sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka);
  • sferze  behawioralnej (działaniowej).

Program kursu 

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zasadami psychoedukacyjnego treningu twórczości. W ramach zajęć wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia, a także dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i działaniowe, będące komponentami postawy twórczej (metody pokonywania sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

  • poznają i przetestują metody rozwijania własnego twórczego potencjału.

Warunki ukończenia kursu

Obecność, aktywność na zajęciach.


Rezerwuj kurs: Trening twórczego myślenia

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola