• Strefa pedagogiki i psychologii
    Strefa pedagogiki
    i psychologii

Profilaktyka a prozdrowotny styl życia

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
16/PiP
Odsłon:
4356
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Emilia Kramkowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs adresowany jest do studentów i innych osób zainteresowanych;

Proponowany kurs będzie podejmował najważniejsze problemy mieszczące się w zakresie pojęcia „prozdrowotny styl życia”. Będzie omówieniem głównych czynników składających się na prozdrowotny styl życia (odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, badania profilaktyczne itp.), czynników warunkujących i utrudniających prowadzenie takiego stylu życia, ze szczególnym odniesieniem tychże zagadnień do społeczeństwa polskiego. Ponadto w czasie zajęć zostanie poruszona kwestia uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na styl życia przedstawicieli poszczególnych kultur, co powinno przyczynić się do poszerzenia wiedzy przydatnej wszystkim miłośnikom podróży.

Program kursu 

  1. Zagadnienia wstępne: definicja stylu życia, prozdrowotnego stylu życia, Polacy a prozdrowotny styl życia;
  2. Omówienie czynników warunkujących prozdrowotny styl życia (dieta, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, badania profilaktyczne);
  3. Uwarunkowania kulturowe i ich wpływ na styl życia.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy:

  • zdobędą wiedzę praktyczną, dającą się zastosować w życiu codziennym, jak też poznają istotę i znaczenie profilaktyki, niezbędnej w prowadzeniu prozdrowotnego stylu życia.

Warunki ukończenia kursu

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie dyskusji na określony temat.


Rezerwuj kurs: Profilaktyka a prozdrowotny styl życia

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola