• Strefa pedagogiki i psychologii
    Strefa pedagogiki
    i psychologii

Trening asertywności

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
24. czerwiec 2014
Kod:
17/PiP
Odsłon:
5073
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Marcin Kolemba

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu  

Kurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Cel:

wzmocnienie postawy asertywnej, oraz wybranych kompetencji asertywnych w zakresie: obrony swoich praw, skutecznej odmowy, wyrażania krytyki, wyrażania pochwał, skutecznego budowania relacji. 

Program kursu 

  1. Warunki asertywności, prawa asertywności. (2 godz.)
  2. Na czym polega postawa asertywna, agresywna i uległa (wycofująca) – zalety i obciążenia. (2 godz.)
  3. Skuteczne budowanie relacji – umiejętność wysyłania komunikatów pozytywnych. (1 godz.)
  4. Skuteczne wyrażanie krytyki. (3 godz.)
  5. Asertywna odmowa. (2 godz.)

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym. Skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach odmowy (umiejętność skutecznego odmawiania bez niszczenia relacji), skuteczniejsze przebudowywanie postaw i zachowań innych poprzez asertywną krytykę, lepsze radzenie sobie z ochroną własnych praw i interesów w relacjach z osobami przybierającymi postawy agresywne. Redukcja doświadczanych czynników stresogennych poprzez poprawę funkcjonowania w swoim otoczeniu społecznym.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie

 


Rezerwuj kurs: Trening asertywności

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola