• Strefa pedagogiki i psychologii
  Strefa pedagogiki
  i psychologii

Elementy terapii tańcem i ruchem w pracy z grupą

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
20/PiP
Odsłon:
4908
Cena:
200,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 25

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs jest adresowany do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, studentów, pracowników domów opieki społecznej, pracowników socjalnych, pracowników domów kultury, pracowników świetlic i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Cel:

 • zapoznanie uczestników z ideą terapii tańcem i ruchem, jej założeniami oraz możliwościami;
 • wykorzystania w pracy terapeutycznej, pedagogicznej i wychowawczej z grupą.

Program kursu 

 1. Podstawowe założenia terapii tańcem i ruchem, cele, metody pracy;
 2. Ćwiczenia przygotowujące, wprowadzające do pracy z ciałem, rozgrzewki;
 3. Budowanie świadomości ciała i badanie własnych preferencji ruchowych;
 4. Dystans, bliskość – ćwiczenia dotyczące poczucia bezpieczeństwa w grupie, zaufania;
 5. Improwizacje ruchowe, ćwiczenia związane z ruchem kreatywnym;
 6. Metafora ruchowa pracy z ciałem;
 7. Relaksacje i wizualizacje w pracy z tańcem i ruchem;
 8. Warsztat pracy terapeuty – zasady konstruowania zajęć z wykorzystaniem ruchu i tańca.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą założeń i celów terapii tańcem ruchem, poznają wybrane, podstawowe metody i techniki pracy tą metodą oraz możliwości jej wykorzystania w różnych grupach odbiorców/klientów/pacjentów. Kurs stworzy także okazję do doświadczania różnych sposobów uwalniania napięć w ciele, budowania świadomości ciała, a także wzmacniania poczucia własnej wartości, szacunku i zaufania do siebie i innych. Uczestnicy kursu będą również mieli okazję do eksplorowania możliwości, jakie daje praca z wyobraźnią i ruchem kreatywnym. Zajęcia przewidziane w ramach kursu to przestrzeń dla tych, którzy poszukują alternatywnych metod pracy terapeutycznej i pragną poszerzać swoje doświadczenia oraz szukają inspiracji do dalszej pracy.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem zaliczenia oraz otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej wiedzę uczestnika na temat poruszanych podczas kursu tematów oraz wykonanie krótkiego zadania ruchowego w grupie (ew. z grupą).

 


Rezerwuj kurs: Elementy terapii tańcem i ruchem w pracy z grupą

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola