• Strefa pedagogiki i psychologii
    Strefa pedagogiki
    i psychologii

Skuteczna komunikacja w zespole

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
21/PiP
Odsłon:
4292
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Agnieszka Masłowiecka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs adresowany jest do firm/przedsiębiorców.

Trening umiejętności komunikacyjnych i rozwoju kompetencji emocjonalnych, tj. empatia, radzenie ze stresem, wgląd, współpraca, myślenie zespołowe.

Forma zajęć: treningowa, praca na procesie grupowym, metoda uczenia się przez doświadczenie (Action-Learning).

Cel:

  • rozwój umiejętności konstruktywnej komunikacji, aktywnego słuchania, współpracy w zespole, kreatywności, odkrywania i korzystania z indywidualnych mocnych stron (praca z talentami), radzenia sobie ze stresem.

Program kursu 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Z badań Center For Creative Leadership 2011 wynika, że najbardziej oczekiwanymi kompetencjami i cechami liderów w organizacjach są: myślenie strategiczne, myślenie zespołowe, uczenie się przez doświadczenie (learning agility, action learning), praca w zespole, kreatywność, poczucie komfortu w sytuacjach niejasnych i nieprzewidywalnych. Badania w zespołach menadżerskich dowodzą niezbicie, że inteligencja emocjonalna (głównie wgląd we własne emocje, empatia, radzenie sobie ze stresem, optymizm) jest znacznie lepszym predyktorem sukcesu niż wcześniejsze doświadczenie w branży oraz wysokie IQ. Umiejętność otwartej i skutecznej komunikacji w połączeniu z rozwojem kompetencji emocjonalnych i społecznych są więc zdecydowanie warte rozwijania. Mają też duże znaczenie w kontekście osobistego spełnienia i poczucia szczęścia.

Warunki ukończenia kursu

Obecność, aktywność na zajęciach


Rezerwuj kurs: Skuteczna komunikacja w zespole

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola