• Strefa pedagogiki i psychologii
    Strefa pedagogiki
    i psychologii

Gry i zabawy rozwijające (współpracę, komunikację, kreatywność, zaangażowanie) twojego dziecka

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
23/PiP
Odsłon:
5909
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Agnieszka Masłowiecka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

  • Kurs adresowany jest do rodziców i wychowawców;
  • Trening umiejętności wychowawczych z wykorzystaniem narzędzia jakim jest gra i granie.

Cele:

  • Uczestnicy poznają przykładowe gry edukacyjne i kształtujące określone kompetencje emocjonalno-społeczne; doświadczą grania i stworzą gry dopasowane do potrzeb swojego dziecka/swojej rodziny.

Program kursu 

 

Zapoznanie uczestników z możliwościami rozwojowymi i wychowawczymi, na jakie pozwalają gry.

 

Rola gamifikacji w wychowaniu.

 

Doświadczenie gry społecznej w działaniu (prezentacja gier i granie w nie) i feedback.

 

Możliwości tworzenia własnych gier  - warsztat projektanta gier.

 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Zapoznanie się z użytecznością gamifikacji w wychowaniu, integracja grupy, rozwój myślenia systemowego i myślenia poza schematem, aktywne słuchanie, rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Warunki ukończenia kursu

Obecność i aktywność na zajęciach


Rezerwuj kurs: Gry i zabawy rozwijające (współpracę, komunikację, kreatywność, zaangażowanie) twojego dziecka

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola