• Strefa prawa
    Strefa prawa

Strefa prawa

Daty
Kurs:  
Kod Tytuł kursu Cena
1/PR Francuski język prawniczy 250,00 PLN za kurs
2/PR Łacińskie zwroty i sentencje i ich zastosowanie w praktyce prawnej 115,00 PLN za kurs
3/PR ABC pomocy społecznej 79,00 PLN za kurs
4/PR Kodeks postępowania administracyjnego w pigułce 150,00 PLN za kurs
5/PR Nowy system utrzymania czystości i porządku w gminie – uwarunkowania prawne 79,00 PLN za kurs
6/PR Petent w urzędzie – podstawy prawa i postępowania administracyjnego 79,00 PLN za kurs
7/PR Mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów sądowych 99,00 PLN za kurs
8/PR Nowoczesne technologie a wybrane instytucje prawne 99,00 PLN za kurs
9/PR Wymogi formalne pism procesowych w sprawach cywilnych – warsztaty praktyczne 79,00 PLN za kurs
10/PR Konsument a umowy i regulaminy - jak bronić się przed niedozwolonymi klauzulami? 59,00 PLN za kurs
11/PR Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy 59,00 PLN za kurs
12/PR Legalizacja działalności gospodarczej w Polsce 79,00 PLN za kurs
13/PR Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 99,00 PLN za kurs
14/PR Określanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 180,00 PLN za kurs
15/PR Opodatkowanie nieruchomości - problemy praktyczne 180,00 PLN za kurs
16/PR Podstawy systemu prawa Stanów Zjednoczonych 150,00 PLN za kurs
17/PR Dobra administracja w prawie Unii Europejskiej 135,00 PLN za kurs
18/PR Integracja Europejska 150,00 PLN za kurs
19/PR Interpretacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej 250,00 PLN za kurs
20/PR Podstawy pozyskiwania funduszy europejskich 250,00 PLN za kurs
21/PR Autorskoprawne aspekty działalności twórczej w muzyce, tańcu i teatrze 200,00 PLN za kurs
22/PR Egzekucja administracyjna 150,00 PLN za kurs
23/PR Jak być skutecznym i komunikatywnym urzędnikiem? (Problemy tworzenia i stosowania prawa w sferze administracji publicznej) 490,00 PLN za kurs
24/PR Pieniądz – geneza, istota, funkcjonowanie 79,00 PLN za kurs
25/PR Prawo wyborcze - teoria i praktyka 135,00 PLN za kurs
26/PR Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych 99,00 PLN za kurs
27/PR Ustrój organów ochrony prawnej 320,00 PLN za kurs
28/PR Współpraca międzysektorowa i budowanie partnerstw lokalnych 250,00 PLN za kurs
29/PR Prawa pasażerów linii lotniczych 79,00 PLN za kurs
30/PR Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego 150,00 PLN za kurs
31/PR Partnerstwo publiczno-prywatne 150,00 PLN za kurs
32/PR Projektowa metoda pracy 150,00 PLN za kurs
33/PR Dostępność Funduszy Unii Europejskiej 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami  Nowy 150,00 PLN za kurs
34/PR Przedsiębiorca pracodawcą - praktyczne aspekty stosowania i wykładni prawa pracy  Nowy 350,00 PLN za kurs