• Strefa prawa
  Strefa prawa

Francuski język prawniczy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
1/PR
Odsłon:
4002
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Urszula Zawadzka-Pąk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z podstawami francuskiego języka prawniczego. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa, która umożliwi im poznanie francuskiej terminologii prawniczej.

Program kursu 

 1. Dziedziny i gałęzie prawa.
 2. Prawo konstytucyjne.
 3. Prawo europejskie.
 4. Prawo międzynarodowe.
 5. Prawo i postępowanie cywilne.
 6. Prawo i postępowanie karne.
 7. Prawo i postępowanie administracyjne.
 8. Prawo finansowe i podatkowe.
 9. Prawo spółek handlowych.
 10. Prawo pracy.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność zrozumienia i posługiwania się francuską terminologią prawniczą;
 • umiejętność tłumaczenia w podstawowym zakresie tekstów prawniczych;
 • umiejętność wyrażania swoich opinii w języku francuskim w kwestiach prawnych oraz komentowania bieżących wydarzeń dotykających problematyki prawniczej;
 • umiejętność pisania tekstów prawniczych w języku francuskim.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • zaliczenie testu z materiału objętego kursem.

 


Rezerwuj kurs: Francuski język prawniczy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola