• Strefa prawa
    Strefa prawa

ABC pomocy społecznej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
3/PR
Odsłon:
4509
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Alina Miruć

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o prawie pomocy społecznej oraz analiza polskiego systemu prawnego w tym zakresie pod kątem możliwości uzyskania świadczeń o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Program kursu 

  1. Charakterystyka regulacji prawnych w obszarze pomocy społecznej pomocy społecznej.
  2. Zasady pomocy społecznej – konstytucyjne, ustawowe.
  3. Podmioty realizujące zadania w sferze pomocy społecznej- administracja rządowa, samorządowa, podmioty niepubliczne.
  4. Świadczenia pomocy społecznej – rodzaje, kryteria i formy prawne przyznawania, procesowa ochrona prawa do pomocy społecznej, umowy cywilnoprawne ze wiadczeniobiorcami, działania faktyczne administracji pomocy społecznej.                                                                                             

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza

  • pogłębiona   wiedza na temat regulacji prawnych i wynikających z nich możliwości uzyskiwania świadczeń zarówno pieniężnych , jak i niepieniężnych;

Umiejętności

  • uczestnik kursu potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach polskiego prawa pomocy społecznej.

Warunki ukończenia kursu

  • aktywność;
  • test zaliczeniowy.

 


Rezerwuj kurs: ABC pomocy społecznej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola