• Strefa prawa
  Strefa prawa

Kodeks postępowania administracyjnego w pigułce

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
19. listopad 2015
Kod:
4/PR
Odsłon:
6833
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Dominik J. Kościuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności organów administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu.

Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym uczestnik kursu będzie rozumiał ogólne oraz sądowe postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w ramach realizowania spraw przed (i w ramach) organami administracji publicznej.

Program kursu 

 1. Zagadnienia podmiotów postępowania adm.
 2. Problematykę właściwości ogólnej i szczególnej prowadzących postępowanie.
 3. Problematykę wszczęcia procedury.
 4. Szczegółowe zagadnienia stosowalności zasad ogólnych Kpa.
 5. Czynności organu prowadzącego postępowanie: załatwienie spraw, terminy, wezwania, doręczenia, protokołowanie, udostępnianie akt, korespondencja elektroniczna.
 6. Problemy postępowania wyjaśniającego.
 7. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy co do istoty (zawieszenie, umorzenie, współdziałanie).
 8. Wybrane zagadnienia zakończenia postępowania – wydanie decyzji, postanowień co do istoty.
 9. Wybrane zagadnienia dotyczące trybów zaskarżenia.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza:

 • Uczestnik będzie miał wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu procedur administracyjnych, jak też będzie znał i rozumiał terminologię właściwą dla procedur administracyjnych;

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach postępowania przed organami administracyjnymi.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu będzie obecność oraz aktywny udział w zajęciach.

 


Rezerwuj kurs: Kodeks postępowania administracyjnego w pigułce

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola