• Strefa prawa
    Strefa prawa

Petent w urzędzie – podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
6/PR
Odsłon:
4610
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Artur K. Modrzejewski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs adresowany jest w szczególności do licealistów, gimnazjalistów chcących poznać podstawowe zasady funkcjonowania urzędów administracji publicznej i sposób postepowania przed organami administracji publicznej. Celem będzie przedstawienie wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa i postepowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki działania urzędów administracji publicznej.

Program kursu 

  1. Czym jest urząd, różnica pomiędzy organem administracji publicznej a urzędem, podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego;
  2. Kodeks postępowania administracyjnego – zakres regulacji i zastosowanie w kontaktach z urzędem;
  3. Jak zmienić imię i nazwisko? Jak wyrobić dowód osobisty? Jak i kiedy dokonać zameldowania? Jak zarejestrować samochód? Jak wypełnić deklarację „śmieciową”? Przedstawienie wybranych regulacji prawa materialnego ze szczególnym uwzględnieniem działań petenta wobec administracji;
  4. Zasady sporządzania podań;
  5. Jak i do kogo wnieść odwołanie od niekorzystnej decyzji organu?;
  6. Dyskusja.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Posiada podstawową wiedzę z zakresu znajomości przepisów prawa i postępowania administracyjnego. Posiada praktyczne umiejętności związane z konstruowaniem podań.

Warunki ukończenia kursu

Obecność

 


Rezerwuj kurs: Petent w urzędzie – podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola