• Strefa prawa
    Strefa prawa

Mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów sądowych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
7/PR
Odsłon:
4163
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Bieliński

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad i reguł funkcjonowania alternatywnych do sądowych procedur rozwiązywania sporów;

Program kursu 

  1. Pojęcie i rodzaje konfliktów.
  2. Pojęcie, geneza i rodzaje ADR (Alternative Dispute Resolution).
  3. Istota, zasady negocjacji i mediacji.
  4. Mediator – charakterystyka.
  5. Przebieg mediacji - etapy.
  6. Charakterystyka procedur mediacyjnych w wybranych postępowaniach sądowych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Studenci nabędą wiedzę w jakim zakresie mogą być wykorzystywane metody ADR oraz nauczą się konsekwencji prawnych ich wykorzystywania; ponadto powinni posiąść podstawową praktyczną umiejętność posługiwania się mechanizmami mediacyjnymi; posiądą umiejętność przekazania nabytej wiedzy innym

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80 % obecności) i aktywny udział.

 


Rezerwuj kurs: Mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów sądowych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola