• Strefa prawa
    Strefa prawa

Nowoczesne technologie a wybrane instytucje prawne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
8/PR
Odsłon:
3925
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Bieliński

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu    

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami i przedstawienie ich związków z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi

Program kursu 

  1. Zagadnienia wprowadzające.
  2. Zakres przedmiotowy usług społeczeństwa informacyjnego (m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną; podpis elektroniczny; Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej; elektroniczne instrumenty płatnicze).
  3. Uwarunkowania międzynarodowe w przedmiocie usług elektronicznych.
  4. Działania Polski w przedmiocie usług społeczeństwa informacyjnego.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Studenci nabędą wiedzę w przedmiocie jakie nowoczesne technologie mogą być wykorzystywane oraz nauczą się konsekwencji prawnych ich wykorzystywania; ponadto powinni posiąść praktyczną umiejętność posługiwania się wybranymi rozwiązanymi technologicznymi; posiądą umiejętność przekazania nabytej wiedzy innym.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80 % obecności) i aktywny udział.

 


Rezerwuj kurs: Nowoczesne technologie a wybrane instytucje prawne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola