• Strefa prawa
    Strefa prawa

Wymogi formalne pism procesowych w sprawach cywilnych – warsztaty praktyczne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
9/PR
Odsłon:
4173
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Bieliński

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad sporządzania i opłacania pism procesowych w sprawach cywilnych.

Program kursu 

  1. Pojęcie i rodzaj pism.
  2. Wymogi formalnie pism procesowych.
  3. Koszty związane z wnoszeniem pism do sądu.
  4. Procedury uzupełniania braków formalnych pism procesowych.
  5. Pisma w elektronicznych procedurach sądowych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Studenci nabędą wiedzę odnośnie rodzajów pism procesowych ich wymogów formalnych oraz zasad opłacania; ponadto powinni posiąść podstawową praktyczną umiejętność sporządzania pism procesowych; posiądą umiejętność przekazania nabytej wiedzy innym.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80 % obecności) i aktywny udział.

 


Rezerwuj kurs: Wymogi formalne pism procesowych w sprawach cywilnych – warsztaty praktyczne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola