• Strefa prawa
    Strefa prawa

Konsument a umowy i regulaminy - jak bronić się przed niedozwolonymi klauzulami?

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
10/PR
Odsłon:
3978
Cena:
59,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Anna Piszcz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Założenia i cele ogólne kursu    

Przekazanie uczestnikom wiedzy o środkach obrony przez niedozwolonymi klauzulami tzw. wzorców umów, tj. w szczególności zawiadomieniu prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów na podstawie ustawy z dnia 26 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów oraz pozwie do sądu konkurencji i konsumentów.

Program kursu 

  1. Pojęcie i przykłady niedozwolonych klauzul.
  2. Zawiadomienie prezesa UOKiK o stosowaniu przez przedsiębiorcą praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
  3. Pozew do Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • Wiedza o środkach prawnych, jakie przysługują konsumentowi, gdy w przekazanej mu przez przedsiębiorcę umowie znajdują się tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia wzorców umów);
  • Umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce (sformułowania zawiadomienia do prezesa UOKiK, pozwu do Sądu Ochron Konkurencji i Konsumentów);

Warunki ukończenia kursu

Obecność na min. 5 godz. zajęć.


Rezerwuj kurs: Konsument a umowy i regulaminy - jak bronić się przed niedozwolonymi klauzulami?

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola