• Strefa prawa
  Strefa prawa

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
11/PR
Odsłon:
4671
Cena:
59,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Maciej Etel

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Założenia i cele ogólne kursu    

Przedstawienie podstawowej wiedzy (w tym podstaw prawnych) z zakresu kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Program kursu 

 1. Zakres podmiotowy kontroli – przedsiębiorca;
 2. Zakres przedmiotowy kontroli – działalność gospodarcza;
 3. Organy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
 4. Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 5. Wyłączenia w stosowaniu zasad kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza:

 • zna i rozumie terminologię właściwą dla kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
 • ma wiedzę na temat kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

Umiejętności:

 • potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa;

Warunki ukończenia kursu

Pozytywny wynik z egzaminu w formie pisemnej.

 


Rezerwuj kurs: Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola