• Strefa prawa
  Strefa prawa

Legalizacja działalności gospodarczej w Polsce

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
12/PR
Odsłon:
4276
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Maciej Etel

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Przedstawienie podstawowej wiedzy (w tym podstaw prawnych) z zakresu legalizacji działalności gospodarczej w Polsce.

Program kursu 

 1. Istota powinności legalizacyjnych;
 2. Cele i funkcje legalizacji działalności gospodarczej;
 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Przedsiębiorcy;
 4. Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. Reglamentacja działalności gospodarczej – legalizacja działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia (licencji, zgody) lub regulowanej działalności gospodarczej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza:

 • zna i rozumie terminologię właściwą dla legalizacji działalności gospodarczej;
 • ma wiedzę na temat zasad legalizacji działalności gospodarczej;

Umiejętności:

 • potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa.

Warunki ukończenia kursu

Pozytywny wynik z egzaminu w formie pisemnej.

 


Rezerwuj kurs: Legalizacja działalności gospodarczej w Polsce

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola