• Strefa prawa
  Strefa prawa

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
13/PR
Odsłon:
4181
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Anna Piszcz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu    

Przekazanie uczestnikom wiedzy o przebiegu postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (a także – w pewnym zakresie – przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów). tematyka ta stanie się szczególnie aktualna, gdy zostanie przyjęta i wejdzie w życie nowelizacja ustawy, nad którą trwają obecnie prace w sejmowej komisji gospodarki. prawnicy będą potrzebowali aktualizacji dotychczasowej wiedzy.

Program kursu                 

 1. Ochrona prawna przed praktykami przedsiębiorców;
 2. Obrona przedsiębiorcy w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK;
 3. Postępowanie wyjaśniające;
 4. Wszczęcie postępowania „właściwego”;
 5. Sposób zachowania po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania;
 6. Kontrola i przeszukanie;
 7. Tajemnica przedsiębiorstwa;
 8. Decyzje i sankcje;
 9. Środki wzruszenia decyzji;
 10. Postępowanie przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Wiedza o przebiegu postępowania przed prezesem urzędu ochrony konkurencji i konsumentów prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (a także – w pewnym zakresie – przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów);
 • Umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce (najczęściej jako pełnomocnik strony postępowania).

Warunki ukończenia kursu

Obecność na pow. 70% zajęć.

 


Rezerwuj kurs: Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola